Home

De zorg maakt een digitaliseringsslag. VWS stimuleert dit, onder meer met het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg, programma Digitale toegang in de zorg en het toekomstbestendig maken van UZI-middelen.

Informatieberaad Zorg

Alle sectoren in de zorg zijn bezig om elektronische gegevensuitwisseling mogelijk te maken. In overleg met het zorgveld - via het Informatieberaad Zorg - is bepaald welke gegevensuitwisselingen als eerste in aanmerking komen voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Deze zijn opgenomen in een zogenoemde Meerjarenagenda Wegiz.

Informatie over privacy in de zorg: AVG-Helpdesk

Zorgmedewerkers hebben dagelijks te maken met de verwerking van persoonsgegevens. Jaren na de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) blijken daar nog veel onduidelijkheden over te zijn. Uit angst voor verkeerd handelen, wordt er niet of terughoudend gehandeld (handelingsverlegenheid). De AVG-Helpdesk voor Zorg, Welzijn en Sport heeft alle informatie op het gebied van AVG en privacy-gerelateerde onderwerpen gebundeld en zo veel mogelijk toegankelijk gemaakt voor collega’s in hetzelfde werkveld.