AI in de zorg

AI-toepassingen kunnen bij passende inzet een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken die spelen in zorg en welzijn. Daarom zet het Ministerie van Volksgezondheid en Sport (VWS) in op het ondersteunen van het zorgveld bij het implementeren en opschalen van passende AI.

Kansen en uitdagingen AI in de zorg

Dit betekent dat we de verwachtingen en zorgen verzamelen die in het zorgveld leven rondom de toepassing van AI in de zorg. We doen dat in actieve dialoog met, onder andere, zorgverleners, patiënten, onderzoekers, softwareleveranciers, en AI-ontwikkelaars.

Daarbij is het onze missie om:

  • voor randvoorwaarden en rechtszekerheid te zorgen door bijvoorbeeld voorbereidende werkzaamheden te treffen voor de AI act
  • vertrouwen en transparantie te creëren en te waarborgen door, onder andere, het opstellen van de Leidraad AI in de zorg
  • samenwerking en gedeeld eigenaarschap te stimuleren door, onder meer, deel te nemen aan de werkgroepen van de NLAIC (Nederlandse AI Coalitie)

AI Act

Met de komst van de Europese AI Act verandert het AI landschap in rap tempo. Naast het actief identificeren van kansen en uitdagingen voor de opschaling van AI in de zorg, bereiden we ons voor op de Nederlandse implementatie van de AI Act, inclusief de interactie van de AI Act met bestaande regelgeving zoals de verordening voor medische hulpmiddelen (MDR), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de verordening voor in-vitrodiagnostiek (IVDR) en de verordening tot oprichting van een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS).