Generieke functies

Gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid houden de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar voor iedereen. Om de juiste gezondheidsgegevens op het juiste moment op de juiste plek te krijgen, zijn afspraken, standaarden en voorzieningen nodig: de generieke functies.

Om gegevens opvraagbaar en uitwisselbaar te maken, moet bijvoorbeeld duidelijk zijn: wie logt er in? Wie mag de gegevens inzien? En is de patiënt/cliënt ermee akkoord dat de gegevens worden ingezien of gedeeld?

Het programma Implementatie generieke functies van VWS werkt daarom samen met het zorg- en ICT-veld aan zes generieke functies. Dat zijn sets van afspraken, standaarden en voorzieningen om vast te stellen:

 • Wie logt er in?
  Generieke functie identificatie
 • Ben je wie je zeg dat je bent?
  Generieke functie authenticatie
 • Is de patiënt akkoord met het delen van medische gegevens?
  Generieke functie toestemming
 • Welke gegevens mag jij inzien?
  Generieke functie autorisatie
 • Waar staan de gezochte gegevens?
  Generieke functie lokalisatie
 • Wat is het digitale adres waar de gegevens staan en waar ze heen moeten?
  Generieke functie adressering

Planning

De overheid, het zorg- en ICT-veld werken er hard aan om de generieke functies in de loop van 2025 op te leveren. De technische en organisatorische voorwaarden richten zich in de eerste plaats op gegevensuitwisseling  voor beeldbeschikbaarheid, acute zorg, medicatie-overdracht, verpleegkundige overdracht, en de basisgegevensset van de patiënt. Op elke plek in het land en tussen alle betrokken zorgverleners.

Werkwijze

Het programma Implementatie generieke functies werkt zo veel mogelijk samen met de zorg-ICT, brancheorganisaties en zorgverleners de verschillende voorzieningen en afspraken uit. Eenmaal ontwikkelde voorzieningen worden getest in 'proofs of concept' (POC’s), pilots en proeftuinen. In het voorjaar van 2024 zijn werkgroepen gestart voor de generieke functies adressering en toestemming. De werkgroepen gebruiken Github om samen met de Zorg-ICT'ers en leveranciers de generieke functies door te ontwikkelen. Met Github willen we volledig transparant zijn en ook niet-werkgroepleden de gelegenheid geven om het proces te volgen, mee te praten en input te geven. Naar Github

Heb je een vraag over generieke functies stuur een mail naar: info.generiekefuncties@minvws.nl