European Health Data Space (EHDS)

De European Health Data Space (EHDS) is een voorstel van de Europese Commissie om snel en makkelijk medische gegevens te kunnen uitwisselen en burgers toegang te geven tot hun gezondheidsdata. Het voorstel bestaat feitelijk uit drie onderdelen: primair datagebruik, secundair datagebruik en regulering van de zorg-ICT-markt.

Het voorstel voor het primaire gebruik van zorgdata stelt de burger centraal en geeft burgers rechten waarmee zij meer controle en zeggenschap krijgen op de toegang en het gebruik van hun elektronische gezondheidsgegevens voor de levering van zorg.

Het secundaire gebruik van zorgdata behelst het gebruik van elektronische gezondheidsgegevens voor  andere maatschappelijke doelen. Dank hierbij aan bijvoorbeeld  wetenschappelijk onderzoek, innovatie, en beleidsvorming.

Het derde onderdeel betreft de ontwikkeling van een interne markt voor digitale gezondheidsproducten en -diensten, zoals elektronische medische dossiersystemen. De commissie wil de regels voor (product)veiligheid, beveiliging en interoperabiliteit binnen de EU harmoniseren. Zo denkt zij de effectiviteit en efficiëntie van de gezondheidszorg te bevorderen. De verordening beoogt om alle gezondheidsgegevens bij de bron te houden.

De EHDS verordening bouwt voort op bestaande Europese wetgeving zoals de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) maar ook de verordening voor medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation, MDR) en de verordening voor in-vitro diagnostiek (IVDR) waarbij geprobeerd wordt om knelpunten te adresseren die door de individuele Europese lidstaten moeilijk of niet geharmoniseerd kunnen worden. Verder bouwt de EHDS-verordening voort op Europese wetgevingsvoorstellen zoals de Databeheersverordening (Data Governance Act).