Toestemming

Wij zorgen voor jou, zorg jij voor toestemming?

Zorgverleners, zoals huisartsen, apothekers of artsen in het ziekenhuis, willen jou graag snel en goed kunnen helpen. Daarvoor hebben ze toegang nodig tot jouw medische gegevens. Dat hebben ze niet zomaar, daar is eerst jouw toestemming voor nodig. Kom meer te weten over het geven van jouw toestemming en de keuzes die jij kunt maken.

Wie heeft inzicht in jouw medische gegevens?

Een zorgverlener die jou heeft behandeld, houdt een eigen overzicht bij van jouw medische gegevens. Bijvoorbeeld de apotheker van jouw medicijnen en de specialist in het ziekenhuis van jouw bloedonderzoek. Bij een doorverwijzing, bijvoorbeeld van de huisarts naar het ziekenhuis, mogen zorgverleners jouw medische gegevens met elkaar delen.

Bij onverwachte situaties mag dit niet zomaar. Dan moet jij eerst toestemming geven. Bijvoorbeeld als je een ongeluk krijgt en naar de spoedeisende hulp moet. Of als je medicijnen bij een andere apotheek wilt halen. Maar ook als je tijdens een vakantie een lokale huisarts wilt bezoeken.  

Met het delen van medische gegevens tussen jouw betrokken zorgverleners wordt een samenvatting van jouw dossier bedoeld. Bij een samenvatting kan je denken aan de belangrijkste gegevens, zoals medicijngebruik, de uitslag van een bloedonderzoek en/of allergieën.

Waarom is toestemming geven ook voor jou belangrijk?

Zorgverleners hebben – in geplande en onverwachte situaties – graag toegang tot jouw medische gegevens. Jouw toestemming helpt omdat zij jou:

  • zo goed mogelijk willen helpen. Daarvoor is het belangrijk dat zij een compleet beeld van jou hebben. Van bijvoorbeeld de medicijnen die jij gebruikt of de allergieën die jij hebt.
  • zo snel mogelijk willen helpen. Wanneer elke seconde telt, is het cruciaal dat jouw medische gegevens bij de hand zijn. Zo kunnen zorgverleners snel de juiste behandeling starten.

Hoe kun je toestemming geven?

Je kunt op verschillende manieren toestemming geven:

  • Mondeling: bijvoorbeeld in een gesprek met jouw arts of apotheker
  • Schriftelijk: bijvoorbeeld met een formulier dat jouw arts of apotheker krijgt
  • Online: bijvoorbeeld via de online toestemmingsvoorziening Mitz.

Samen werken aan goede gezondheidsinformatie

De Rijksoverheid werkt samen met het zorgveld aan de digitalisering van de zorg in Nederland. Het goed, snel en veilig kunnen uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners is daarin erg belangrijk. Daarom informeert de overheid jou over de mogelijkheden en het belang van toestemming voor het delen van medische gegevens.

Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail ze naar: zorgvoortoestemming@minvws.nl

Video met de verhalen van Domenique, Shanaz en Rianne

Stel dat je op de fiets zit, en je  
valt van je fiets af...

en je komt op je
hoofd terecht...

Niet iedereen die hier binnenkomt
is aanspreekbaar.

Sommige mensen zijn
buiten bewustzijn...

of door een herseninfarct of beroerte,
kan je het zelf niet meer zeggen.

En dan is het best wel  
lastig als je...

niet weet wat zo'n persoon allemaal
al heeft meegemaakt...

of wat voor medicijnen iemand gebruikt...

om daar goed op te reageren als team.

Ik heb wel eens meegemaakt dat we
niet alleen een mailtje krijgen met "spoed"...

maar ook gelijk een telefoontje
erachteraan van het ziekenhuis...

van een verpleegkundige op de
eerste hulp bijvoorbeeld die zegt...


ik heb zo snel mogelijk een medicijnen lijst
van deze patiënt nodig...


zodat ze kunnen kijken of ze diegene wel
echt kunnen opereren of niet.


Het ene moment zijn het 5 minuten, het andere
moment ben je 45 minuten aan het bellen.


En die minuten die ik nodig heb om
gegevens op te vragen...


die kan ik ook aan de patiënt besteden,
en dat is wat ik wil.

Wij zorgen voor jou.


Zorg jij voor toestemming?