Nationale visie en strategie

De zorg staat onder steeds meer druk en daarom is het belangrijk om de digitalisering en informatievoorziening te herzien. Op die manier kunnen we nu en in de toekomst zorg blijven bieden die van goede kwaliteit is, toegankelijk en betaalbaar.

Om passende, en waar mogelijk hybride zorg te kunnen leveren, is het essentieel dat het gezondheidsinformatiestelsel goed functioneert. We willen ervoor zorgen dat burgers, patiënten, zorgverleners, mantelzorgers, onderzoekers en beleidsmedewerkers toegang hebben tot de nodige gezondheidsgegevens. Deze gegevens kunnen zij gebruiken voor gezondheid, preventie en zorg.

Hoe is de visie tot stand gekomen?

Vorig jaar heeft het kabinet afspraken gemaakt met zorgpartijen om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Een van de afspraken in het IZA is om een nationale visie en strategie te ontwikkelen voor digitalisering en informatievoorziening. Deze visie is opgesteld door VWS, Nictiz, VZVZ en Zorgverzekeraars Nederland.  Het Informatieberaad Zorg heeft er positief advies over gegeven. Op 6 april is de visie aan de Tweede Kamer voorgelegd.