Digitale toegang

Een video-afspraak met een arts, een horloge dat de hartslag bijhoudt, digitale portalen waarop patiënten hun gezondheidsdossier kunnen raadplegen; het zijn vormen van e-health die steeds vaker worden gebruikt.

Nu we ook in de zorg steeds meer online doen, wisselen we ook steeds meer informatie digitaal uit. Vaak gaat het om persoonlijke, privacygevoelige gegevens. Veiligheid staat voorop. Nu, en in de toekomst. Als overheid zorgen we voor veilige manieren van inloggen. Zo zijn medische gegevens goed beschermd. Daarom stelt de overheid stapsgewijs hogere eisen aan de inlogmiddelen die zorgaanbieders gebruiken om toegang te bieden tot digitale diensten.

Informatiebijeenkomsten

In samenwerking met Nictiz worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd over de ToegangVerleningService (TVS). In een online meeting van ongeveer 1 uur komt u meer te weten over het wettelijke kader, het aansluitproces, het benodigde assessment en de lessons learned vanuit de eerste gerealiseerde aansluitingen.

Bekijk alle bijeenkomsten op de website van Nictiz