Internetconsultatie Nationaal Contactpunt voor eHealth

Onlangs is de internetconsultatie van het wetsvoorstel Nationaal Contactpunt voor eHealth (NCPeH-NL) gepubliceerd. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat zorgverleners medische gegevens over patiënten die zij behandelen via dit contactpunt veilig grensoverschrijdend kunnen uitwisselen. Dit helpt burgers die zorg nodig hebben in een ander Europees land.

Als een Nederlander in een ander Europees land op de spoedeisende hulp komt of zorg behoeft, is het belangrijk dat de zorgverlener over gezondheidsgegevens beschikt van die patiënt. Die zorgverlener kan dan betere zorg verlenen.

Om als zorgverlener in het buitenland goede zorg te kunnen verlenen aan een Nederlander is het belangrijk om te kunnen beschikken over de medische gegevens en bijzonderheden van de patiënt. De zorgverlener kan dan bijvoorbeeld rekening houden met eventuele allergieën of bepaald medicatiegebruik van de Nederlandse patiënt. Dit draagt ook bij aan de kwaliteit van de zorg voor de patiënt en verlaagt de kans op medische fouten.

Het Programma Implementatie Europese Zorgdiensten Patient Summary A (PIEZO PS-A) werkt aan het digitaal beschikbaar stellen van de patiëntsamenvatting van Nederlandse burgers in het buitenland (PS-A). In de patiëntsamenvatting staan de belangrijkste gezondheidsgegevens van een patiënt, zoals diagnoses, medicatiegebruik, allergieën en recente behandelingen. Deze gegevens kan een behandelend arts, met toestemming van de patiënt, gebruiken om snel de juiste behandeling te geven.

Dit wetsvoorstel regelt de wettelijke taak van het NCPeH-NL en de grondslagen voor het grensoverschrijdend uitwisselen van medische gegevens, zoals de patiëntsamenvatting. Het NCPeH-NL werkt als communicatiepoort tussen het nationale informatiestel en de contactpunten van andere Europese landen.

Het wetsvoorstel voor de NCPeH-NL regelt een deel van de databeschikbaarheid die onder de Europese verordening voor European Health Data Space (EHDS) straks verplicht wordt. De Europese Raad en het Europees Parlement hebben op 24 april een politiek akkoord over EHDS bereikt. Vier jaar na inwerkingtreding van de EHDS moet elke lidstaat een werkend NCPeH hebben.

Via www.internetconsultatie.nl kan iedereen suggesties doen om de wetgeving te verbeteren. Reacties kunnen worden ingediend van 21 juni 2024 tot en met vrijdag 2 augustus 2024.

Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en wordt eventueel het wetsvoorstel aangepast. Het resultaat van de consultatie en de verwerking daarvan in het conceptvoorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen vermeld op de website.

Link naar de consultatie: Overheid.nl | Consultatie Wetsvoorstel Nationaal Contactpunt voor eHealth (NCPeH-NL) (internetconsultatie.nl)