Regie op eenheid van taal en techniek

Wanneer alle sectoren in het zorgveld dezelfde taal spreken, kan je gegevens zonder verlies aan betekenis elektronisch uitwisselen. Als een huisarts bijvoorbeeld communiceert met een ziekenhuismedewerker mogen er geen misverstanden ontstaan. Ze moeten dezelfde taal spreken zodat een diagnose of een voorschrift voor medicijnen slechts op één manier te interpreteren is. Ook helpt het wanneer communicatiemiddelen op elkaar aansluiten, zodat niemand informatie handmatig moet overzetten. Daarom is regie op eenheid van taal en techniek in de zorg belangrijk.

Regierol

VWS heeft met het programmateam ‘Regie op eenheid van taal en techniek’ (voorheen Publiek Houderschap Informatiestandaarden) de regierol tot realisatie van standaardisatie voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg opgepakt. “Het is nodig om kaders te stellen en beslissingen te nemen. Gezien het grote maatschappelijke belang en de diversiteit van het zorgveld, doet VWS dat samen met alle betrokken partijen zoals tijdens de afgelopen Houderschapsdagen”, vertelt kwartiermaker Christine Beerepoot.

Informatie- en uitwisselingsstandaarden

Voor het elektronisch uitwisselen van gegevens wordt gebruik gemaakt van informatie- en uitwisselingsstandaarden. Dit zijn afspraken tussen leveranciers, zorgaanbieders en patiënten. Ze worden niet alleen gebruikt in de primaire processen, tussen de zorgverleners, maar ook in het secundaire proces, voor wetenschappelijk onderzoek. Ook krijgt de patiënt of cliënt inzage in dezelfde gegevens als de zorgaanbieder.

Elektronische gegevensuitwisseling

Sinds de inwerkingtreding van de Wegiz op 1 juli 2023 is de elektronische uitwisseling van gegevens in de vijf gegevensuitwisselingen al verplicht en gestandaardiseerd. Standaardisatie moet ook voor alle andere zorgvormen beschikbaar zijn zodat binnen netwerken van zorg en voor de patiënt dezelfde data beschikbaar zijn. Door elektronisch met elkaar informatie uit te wisselen, is de informatie die nodig is voor een zorgbehandeling sneller beschikbaar, met minder kans op fouten. En dat maakt het voor de patiënt en cliënt veiliger. Voor de regels en specificaties voor het uitwisselen van elektronische zorggegevens kijkt VWS naar de standaard FHIR.

Veelzijdigheid aan onderwerpen

Het programmateam is met vele andere onderwerpen bezig, zoals een gezamenlijk woordenboek. Gezondheidsinformatie moet voor alle betrokken zorgverleners en patiënten dezelfde betekenis hebben. Het gebruik van een woordenboek op nationaal niveau, kan leiden tot eenheid van taal in de zorg. Het helpt ook wanneer dat gebaseerd is op internationale standaarden, zoals het medisch terminologiestelsel SNOMED CT.