PGO

Een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) is een app of een website ​waar je veilig en gratis gegevens ​over je gezondheid kunt opvragen bij verschillende zorgverleners. ​Met een PGO heb je op één plek deze gegevens bij elkaar. Met dit volledige ​overzicht heb je meer grip op je gezondheid. Je kunt de gegevens in​ je PGO ook delen met je zorgverlener, mantelzorger of ouders en samen bespreken wat voor jou ​de best passende zorg is. Er zijn meerdere PGO’s om uit te kiezen. Veel PGO’s bieden ook extra toepassingen die je kunt gebruiken om aan je gezondheid te werken of om beter om te kunnen gaan met een chronische aandoening. Denk aan het bijhouden van zelfmetingen, een klachtendagboek of extra informatie over je gezondheid.

Waarom zijn PGO’s belangrijk?

Met een PGO heb je overzicht over en regie op je eigen gezondheid. Door de PGO heb je op één plek alle gezondheidsgegevens beschikbaar om – eventueel samen met je ouder(s), mantelzorger of hulpverlener – te beslissen welke zorg het beste bij je past. Of om zelf je gezondheidsgegevens in de gaten te houden.

Waarom zijn er PGO’s?

Het recht van alle inwoners van Nederland op gratis elektronische inzage en een elektronisch afschrift van de gegevens uit het medische dossier, is sinds 1 juli 2020 in de wet vastgelegd. En dat is niet voor niets.

De zorg staat onder druk. Om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden, sturen overheid en het zorgveld in het Integraal Zorgakkoord (IZA) onder andere aan op digitalisering en elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Een compleet en actueel overzicht van jouw gezondheid waar en wanneer dat nodig is, helpt bij een veilige en toegankelijke gezondheidszorg. Naast goede uitwisseling van patiënt- of cliëntgegevens tussen zorgverleners, is toegankelijkheid en begrijpelijkheid van informatie voor de patiënt, cliënt of burger zelf ook een belangrijk onderdeel van het IZA.

Een van de afspraken in het IZA is dan ook dat ‘inwoners van Nederland in 2025 kunnen beschikken over een gebruiksvriendelijke en goed gevulde PGO die van meerwaarde is in het zorgproces en voor iedereen begrijpelijke informatie bevat’. Hierdoor krijgen burgers overzicht over hun gezondheidsgegevens, kunnen zij meer regie nemen over hun eigen gezondheid en werken aan preventie.

Welke gegevens staan er in PGO’s?

Inmiddels kun je met een PGO bijvoorbeeld al gegevens ophalen bij je huisarts en het ziekenhuis. Daar komen op termijn ook gegevens uit andere sectoren bij.

De overheid wil het voor mensen ook mogelijk maken om de eigen ‘publieke gezondheidsgegevens’ in een PGO op te halen. Dat zijn gezondheidsgegevens die bekend zijn bij de overheid, zoals gegevens over coronaprikken en vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma, uitslagen van bevolkingsonderzoeken en je registratie in het donorregister.

Inmiddels kunnen gegevens over de coronaprikken en HPV-vaccinaties van 16- en 17-jarige jongeren al in een aantal PGO's worden opgehaald. Later volgen ook andere gegevens.

Veiligheid en gebruiksgemak

Inloggen in een PGO doe je met zelfgekozen inloggegevens, maar in ieder geval met een tweefactorauthenticatie (2FA). Met deze inloggegevens ga je natuurlijk zorgvuldig om. Het ophalen van gegevens over je gezondheid in een PGO met het MedMij-label gebeurt veilig met DigiD. De gegevens die in je PGO staan, zijn alleen zichtbaar voor jou. Je bent er zelf verantwoordelijk voor met wie je ze deelt.

PGO’s zijn in ontwikkeling en worden steeds verder verbeterd. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt samen met haar partners aan het gebruiksvriendelijker maken van PGO’s. En er wordt gekeken hoe de informatie in de PGO’s duidelijker kan worden getoond.

Een voorbeeld: op dit moment moet een PGO-gebruiker voor iedere zorgaanbieder (met behulp van DigiD) opnieuw inloggen om toestemming te geven aan de aanbieder voor uitwisseling met de PGO. De overheid wil het mogelijk maken dat een burger met één keer inloggen veilig toegang heeft tot de PGO en daarbij alle aanbieders van gezondheidsgegevens die zijn aangesloten bij MedMij. Ook het machtigen van mantelzorgers en ouders die ouderlijk gezag hebben, kan dan worden geregeld.

IZA PGO-werkagenda zorgsectoren

In samenwerking met de IZA PGO-werkgroep, waaraan zorgkoepels deelnemen onder voorzitterschap van Patiëntenfederatie Nederland, zijn werkagenda’s opgesteld. Het doel van de werkagenda’s is om samen met de huisartsen, medisch specialistische zorg, geboortezorg, GGZ en de langdurige zorg de ontsluiting van informatie naar de PGO’s te versnellen. Deze samenwerking volgt op de aflopende (of afgelopen) Versnellingsprogramma’s voor de Informatie-uitwisseling tussen Patiënten en Professionals (VIPP’s). Informatie over de voortgang van de PGO-werkagenda’s wordt op deze website gedeeld.

Meer informatie

Wil je meer weten over PGO’s? Ga dan naar PGO.nl of neem contact op met het PGO-informatiepunt, via pgo@helpdeskdigitalezorg.nl of 085 30 34 959. Op de website Kies je PGO kun je terecht voor hulp bij het vinden van een PGO die bij je past.  

Binnenkort kun je op deze website ook veelgestelde vragen en antwoorden vinden.

Wil je regelmatig updates ontvangen over de PGO en andere thema’s rondom digitalisering in de zorg? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.