Actieplan zorg-ICT-markt

De zorgsector staat voor grote uitdagingen. De zorgkosten nemen toe, er is meer vraag naar (complexere) zorg en tegelijkertijd neemt het aantal zorgverleners af, mede door werkdruk en krapte op de arbeidsmarkt. Digitalisering en gegevensuitwisseling in de zorg bieden grote kansen om de zorg anders en beter te organiseren.

Hiervoor is een goed werkende zorg-ICT-markt met betrokken ICT-experts en ICT-leveranciers onmisbaar. De totstandkoming van goede elektronische gegevensuitwisseling kan niet zonder constructieve samenwerkingen tussen ICT-leveranciers en zorgaanbieders.

In de huidige zorg-ICT-markt bestaan tekortkomingen die het realiseren van de ambities van gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk bemoeilijken. Denk hierbij aan onvoldoende samenwerking tussen de zorgaanbieders, verouderde ICT-systemen en gebrekkige specifieke kennis bij ICT-inkoop door zorgaanbieders. Deze tekortkomingen leiden tot hogere kosten voor ICT in de zorg en staan de nodige ontwikkelingen en innovatie op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling en digitalisering in de weg. Dit blijkt onder meer uit een onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Om de marktwerking op de zorg-ICT-markt te verbeteren, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een Actieplan opgesteld, dat loopt van 2023 tot en met 2025. Dit Actieplan vloeit voort uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) waarin VWS met de zorgpartijen afspraken heeft gemaakt over de gegevensuitwisseling en digitalisering in de zorg.

Het streven is om eind 2025 de marktwerking op de zorg-ICT-markt verbeterd te hebben. Daarnaast wil VWS, middels een nieuw in te richten jaarlijkse monitor, zowel de resultaten van Nederlands en Europees beleid op de zorg-ICT-markt als het functioneren van de zorg-ICT-markt in de gaten houden, evalueren en zo nodig bijstellen. In april 2024 is de Tweede Kamer, middels een kamerbrief, geïnformeerd over de voortgang van het Actieplan zorg-ICT-markt.