Privacy

Deze website gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

Bewaren persoonsgegevens

Deze website bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Jouw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing. Bijvoorbeeld als je via deze site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook jouw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.