Contact

Het ministerie van VWS gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg
Voor verpleegkundige overdracht en uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg kunt u contact opnemen met procesbegeleider Mitch Versloot, m.versloot@minvws.nl.

Voor beelduitwisseling en digitaal receptenverkeer kunt u contact opnemen met procesbegeleider Robert-Jan Besselink, rj.besselink@minvws.nl.

Voor vragen kunt u mailen naar gegevensuitwisseling@minvws.nl. Via dit mailadres bereikt u programmamanager Remco Spek, het secretariaat en communicatie. 

Programma Digitale Toegang in de Zorg

Het programma ‘Digitale toegang in de zorg’ werkt nauw samen met Nictiz. Zij vormen het centraal aanspreekpunt voor zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers. Heeft u vragen? Stel ze dan gerust via e-ID@nictiz.nl

Wilt u op de hoogte blijven over dit onderwerp? Dan kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief die VWS samen met Nictiz uitbrengt.

Privacyverklaring
De accountverantwoordelijken nemen je vraag in behandeling. Zij gebruiken je persoonsgegevens alleen om op jouw bericht te reageren en bewaren je gegevens niet langer dan nodig is. Informatie hierover vind je op onze privacyverklaring.