Secundair datagebruik

Wat is secundair datagebruik?

In de zorg worden veel gegevens geregistreerd. Als deze gegevens voor iets anders dan een behandeling worden gebruikt, dan is dat secundair gebruik. Denk hierbij aan het gebruiken van data voor wetenschappelijk onderzoek, gepersonaliseerde zorg, procesverbeteringen, innovaties en toezicht.

Samen met zorgpartijen zorgt VWS ervoor dat zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers in de zorg, nog beter toegang krijgen tot deze data. Uiteraard op een veilige en betrouwbare manier. Dit draagt eraan bij dat artsen betere diagnoses stellen, patiƫnten betere zorg op maat ontvangen, er steeds betere medicijnen en behandelmethoden ontwikkeld worden, er innovatieve maatschappelijke diensten/producten ontwikkeld worden en de zorg goed georganiseerd blijft. Zo kunnen gezondheidsgegevens die zijn vastgelegd levens verbeteren.

Data kunnen dus gebruikt worden om de zorg slimmer en beter te organiseren, maar ook om met elkaar van te leren. Hiermee kunnen we voor nu en in de toekomst helpen om goede, toegankelijke en betaalbare zorg veilig te stellen en bij te dragen aan preventie.

Ontwikkeling op vier themagebieden

De komende jaren wordt ingezet op het vergroten van de databeschikbaarheid voor het secundair gebruik van gezondheidsgegevens. De visie op secundair datagebruik richt zich op vier themagebieden: zorgdragen voor meer interoperabiliteit, de juiste generieke functies om secundair gebruik te ondersteunen, heldere grondslagen en het borgen van vertrouwen.

Interoperabiliteit gaat over het kunnen delen van data tussen verschillende systemen en organisaties. Om deze data voor secundaire doelen te delen zijn bepaalde generieke functies nodig, zoals identificatie, autorisatie en toestemming. Grondslagen gaan over de wet- en regelgeving waarin het secundair datagebruik is geregeld. De vierde actielijn gaat over vertrouwen in het gezondheidsstelsel door burgers en zorgpersoneel en de betrouwbaarheid van de datakwaliteit.

Hoe verhoudt de visie op secundair datagebruik zich tot de Nationale Visie en Strategie (NVS)

De visie voor secundair datagebruik staat niet op zichzelf. In het Integraal Zorgakkoord van 2022 zijn afspraken gemaakt over het gebruik van zorgdata voor secundaire doelen. Ook zijn er in de Nationale Visie en Strategie op het gezondheidsinformatiestelsel kaders voor secundair datagebruik beschreven. De visie voor secundair datagebruik maakt onderdeel uit van het eerste plateau van de NVS en gaat over de periode 2023-2026.

Publicaties