Over het Informatieberaad

Om zorg beter, betaalbaarder en toegankelijker te maken werkt het Informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg, waarin  zorggegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld worden

Werken aan goede digitale zorg en e-health

De manier waarop wij omgaan met gezondheid en ziekte is in beweging: door digitalisering verplaatst de zorg zich van de behandelkamer naar de huiskamer en van het ziekenhuis naar de smartphone. Zorgprofessionals en zorgpartijen werken aan een goed klimaat voor digitale zorg en e-health. Door met elkaar mooie inspirerende voorbeelden te delen en te werken aan schaalvergroting en verbetering. Hierdoor kunnen mensen langer thuis blijven wonen, hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis, en worden ze vaak beter geholpen. Bovendien krijgen mensen meer regie over hun gezondheid.

Het Informatieberaad (IB) draagt hieraan bij aan de hand van vier outcomedoelen:

  1. Medicatieveiligheid
  2. Patiënt centraal
  3. Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling
  4. Eenmalig vastleggen van gegevens

Digitale zorg

Mede dankzij de technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg kunnen mensen langer thuis blijven wonen, hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis, en kunnen vaak beter geholpen worden. Door met elkaar mooie voorbeelden te delen en te werken aan opschaling en verbetering werkt de zorg aan een 'goed klimaat' voor digitale zorg.

De manier waarop wij omgaan met ziekte en gezondheid is in beweging. Van de wachtkamer naar de woonkamer en van het ziekenhuis naar de smartphone. Dankzij digitale zorg krijgen mensen meer regie over hun gezondheid en kunnen zorgverleners de beste zorg bieden op de juiste plek, op het juiste moment. Hierdoor kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Ze hoeven minder vaak naar het ziekenhuis en er blijft meer tijd over voor echt contact met de patiënt. Met koude technologie voor warme zorg creëren we in Nederland een bloeiend ecosysteem voor digitale zorg, dat bestaat uit een vruchtbare bodem en een goed klimaat. Het klimaat verbeteren we door mensen meer bewust te maken van de mogelijkheden van digitale zorg en kansrijke initiatieven verder te brengen. De vruchtbare bodem maken we door standaarden af te spreken voor informatie-uitwisseling. Daaraan wordt gewerkt in het Informatieberaad. Met overheid en vele zorgpartijen samen, zodat zorginformatie altijd beschikbaar is op het juiste moment, op de juiste plek. Het geheel van een vruchtbare bodem waaraan het Informatieberaad werkt en het goede klimaat voor kennisdeling en innovatie levert een bloeiend ecosysteem op zodat digitale zorg kan groeien en onderdeel wordt van de reguliere zorg.  Het Informatieberaad, samen werken aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg.

Veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling

Overheid en zorgpartijen werken in het IB samen aan een basis waarin zorggegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden. Zo kan iemand vanuit een persoonlijke omgeving op een veilige en eenvoudige manier communiceren met allerlei instanties en diensten in de zorg. Bovendien kunnen zorgverleners zo efficiënt en betrouwbaar gegevens uitwisselen. Het IB laat hiervoor de standaarden opstellen en zorgt ervoor dat ze ook gebruikt worden. Zo ontstaat een 'vruchtbare bodem' om vanuit te werken.

Bloeiend ecosysteem voor digitale zorg

Het geheel van een 'vruchtbare bodem', waaraan het IB werkt, en het 'goede klimaat' voor kennisdeling en innovatie moet een 'bloeiend ecosysteem' voor digitale zorg opleveren. Zo kan digitale zorg groeien en integraal onderdeel worden van de reguliere zorg.