Landelijk vertrouwensstelsel

Elektronische gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid kunnen alleen bestaan als men erop kan vertrouwen dat gezondheidsgegevens veilig zijn en dat bij het gebruik van die gegevens de privacy wordt beschermd. Om dit vertrouwen te borgen, wordt er gewerkt aan landelijke kaders voor standaardisatie van taal en techniek: een Landelijk Vertrouwensstelsel (LVS).

Een Landelijk Vertrouwensstelsel omvat alle technische, organisatorische en juridische afspraken die nodig zijn voor een veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid in de gezondheidszorg. Het stelsel zorgt ook voor structuur en samenhang tussen al die afspraken.

Welke afspraken vallen onder een Landelijk Vertrouwensstelsel?

De technische, organisatorische en juridische afspraken gaan over:

 • Infrastructuur
  Hierbij gaat het om eisen aan de snelheid, beschikbaarheid en veiligheid van het Landelijk Dekkend Netwerk. Deze afspraken zorgen daarmee voor het fundament waarop zorgapplicaties werken.
   
 • Generieke Functies
  Dit zijn afspraken, standaarden en voorzieningen die nodig zijn om de juiste gezondheidsgegevens op het juiste moment op de juiste plek te krijgen.
   
 • Kwaliteit van Data
  Dit zijn eisen aan de betrouwbaarheid van data, onder andere door eenheid van taal, het gebruik van codestelsels en het goed inbouwen van zorginformatiebouwstenen (zib’s). Een zib beschrijft welke informatie moet worden vastgelegd en hoe.

Infrastructuur, Generieke Functies en Kwaliteit van Data vormen samen het kader voor alle vertrouwensafspraken van het Landelijk Vertrouwensstelsel.