Outcomedoelen en targets

Om richting te geven aan de ontwikkeling van een duurzaam informatiestelsel in de zorg, heeft het Informatieberaad Zorg vier 'outcomedoelen' vastgesteld:

Deze doelen zijn een leidraad voor de programma’s, projecten en activiteiten binnen de zorg.

In deze rubriek vindt u meer informatie over de verschillende outcomedoelen en de bijbehorende programma's.