Ondersteuning Koepels Zorg

Het programma Ondersteuning Koepels Zorg (OKZ) biedt in 2023 voor het vijfde jaar ondersteuning aan koepel- en branche organisaties die zijn aangesloten bij het Informatieberaad  Zorg. In 2023 is de ondersteuning met name gericht op het implementeren van afspraken uit Actieplan-Zorg-ICT-markt van VWS. Het programma OKZ 2024 geeft met dezelfde organisaties een vervolg op het programma 2023.

De ambitie van het programma OKZ is koepels en brancheorganisaties te helpen bij de sectorale ICT-ontwikkelkalender. Hiermee wordt waar mogelijk een bijdrage geleverd aan de in ontwikkeling zijnde landelijke meerjarenagenda ICT-portfolio zorg.

Het OKZ-programma 2023 biedt ondersteuning zodat binnen de koepel/sector meer zicht ontstaat op:  

  • De rol die koepels spelen bij vraagbundeling en de samenwerking met leveranciers;
  • De behoefte vanuit de sector aan ondersteuning door de koepels in de samenwerking met leveranciers;
  • Per sector aanwezige leveranciers en andere belanghebbende partijen;  
  • Wat hiervoor nodig is aan kennis en bewustwording bij de koepels en hun achterbannen.

Het ministerie van VWS heeft vier aanvragen gehonoreerd. Deze zijn ingediend door samenwerkende koepels en brancheorganisaties uit vier zorgsectoren. Deze zijn:

  • Medisch Specialistische Zorg: NFU, ZKN,NVZ en FMS;
  • Huisartsenzorg: InEen, LHV en NHG;
  • Langdurige Zorg: Actiz en VGN;
  • De Nederlandse GGZ.

Voor meer informatie of het indienen van projectvoorstellen, mail naar of bel met::
Arthur Groenendijk (ICTU): Arthur.groenendijk@ictu.nl,  06-12996620
Trix van der Linden (DI/VWS): bm.vd.linden@minvws.nl, 06-21101888