Patiënt centraal

Alle zorgaanbieders ondersteunen een gelijkwaardiger samenwerking tussen patiënt en zorgverleners. Zij werken er daarom aan dat hun patiënten de mogelijkheid krijgen hun belangrijkste medische gegevens elektronisch in te kunnen zien; veilig en op eigen initiatief. Dat moet ook zelfstandig en vanuit een willekeurige locatie kunnen, onder meer door middel van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die voldoet aan het MedMij afsprakenstelsel. Aan een PGO kunnen mensen ook hun eigen gegevens toevoegen.