Expertcommunities

Om het Informatieberaad Zorg van informatie en advies te voorzien en ontwikkelingen te helpen duiden, zijn er expertcommunities. Deze communities hebben een verdiepende functie en richten zich op één of enkele aspecten van het informatiestelsel. Expertcommunities kunnen zowel tijdelijk als structureel zijn.

De expertgroepen zijn onafhankelijk en bepalen hun eigen agenda. Echter, ze richten zich allemaal op de stapsgewijze verbetering van de informatievoorziening in de zorg, met de gemeenschappelijke stip op de horizon als kader. Voorstellen van de expertcommunities worden eerst beoordeeld door de Architectuurboard Zorg. Daarna gaat een advies naar het Informatieberaad.

Er wordt niet structureel gerapporteerd over de de activiteiten van de communities aan de kerngroep. Echter, indien dat door de leden van de community relevant geacht wordt, kan er naar de kerngroep teruggekoppeld worden, en vice versa.