Vergaderverslagen en stukken

Vier keer per jaar vergadert het Informatieberaad (IB). Tijdens de vergaderingen van het IB worden besluiten genomen die nodig zijn om tot een duurzaam informatiestelsel voor de zorg te komen. Via onderstaande link kunt u de verslagen en de vergaderstukken van de vergaderingen van het IB downloaden en lezen.

Vergaderingen Informatieberaad Zorg

Via bovenstaande links zijn de verslagen en stukken vanaf het jaar 2024 te raadplegen. Wilt u stukken van voor 2024? Stuurt u dan een mail naar informatieberaadzorg@minvws.nl

Kennissessies

Voorafgaand aan iedere vergadering van het Informatieberaad worden ten behoeve van de adviseurs en de leden van het Informatieberaad  kennissessies georganiseerd. Het doel van deze kennissessies is informatie te delen bijvoorbeeld ter voorbereiding van het Informatieberaad.