De link met IZA en Wegiz?

IZA

De visie is toegezegd in het Integraal Zorg Akkoord (IZA), waarbij ook rekening is gehouden met het Gezond en Actief Leven Akkoord, het Programma Wonen, Ondersteunen en Zorg voor Ouderen, en het Toekomstige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Bij het opstellen van de visie is ingespeeld op de vraag van zowel de politiek als het werkveld om meer regie te nemen. De visie biedt invulling aan deze vraag en bekijkt de verschillende initiatieven in samenhang.

De strategie voor de korte termijn sluit nauw aan bij de afspraken die zijn gemaakt in het IZA.

De IZA-partijen hebben doelstellingen afgesproken om digitalisering en gegevensuitwisseling mogelijk te maken:

  • Elektronische gegevensuitwisseling is de standaard in de zorg. Kerngegevens moeten zorgbreed en in heel Nederland digitaal beschikbaar zijn voor zowel zorgverlener als patiĆ«nt. We gaan van decentrale oplossingen naar centrale interoperabiliteit.
  • In 2025 beschikt iedereen die dat wil over een gebruiksvriendelijke en goed gevulde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).
  • Data worden eenduidig en gestandaardiseerd geregistreerd in het zorgproces en beschikbaar gesteld voor secundaire doelen. Waaronder: onderzoek, zorginkoop en kwaliteitsevaluatie.
  • In 2026 is 70% van de geschikte zorg digitaal of hybride beschikbaar en streven we naar het daadwerkelijk gebruik door minimaal 50% van de patiĆ«ntenpopulatie.

Wegiz

  • De uitvoering van Wegiz is een belangrijke bouwsteen voor de realisatie van het gezondheidsinformatiestelsel de komende jaren.
  • Voor de gegevensuitwisselingen die onder de Wegiz verplicht worden gesteld worden normen opgesteld door de NEN.
  • Deze normen verwijzen naar standaarden voor taal en techniek, waardoor zorgverleners elkaar kunnen begrijpen en ICT-systemen gegevens kunnen uitwisselen.