Belang en doel van de visie

De druk op de zorg neemt toe, dus moeten we actie ondernemen om de zorg betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit te houden. Dit is belangrijk omdat de zorg aan het veranderen is.

Belang van de visie

De kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg komen in het gedrang, omdat steeds meer mensen langer zorg nodig hebben, vooral omdat we steeds ouder worden. Het aantal mensen dat in de zorg werkt, groeit echter niet mee. Momenteel werkt al 1 op de 6 Nederlanders in de zorg, maar als we zo doorgaan, zal dat straks 1 op de 4 zijn. Dit terwijl er nu op veel plaatsen al een tekort aan personeel is.

Als we niets doen, zal de zorg vastlopen. We moeten samenwerken om dit te veranderen: burgers, zorgmedewerkers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, leveranciers en de overheid. Digitalisering biedt een deel van de oplossing. Hiervoor hebben we een nieuwe visie op digitalisering en informatievoorziening nodig, evenals een plan om die visie te realiseren. Het beschikbaar stellen van gegevens en het digitaliseren van zorgprocessen (het herontwerpen van zorgprocessen met behulp van gegevens en digitale oplossingen) zijn essentiƫle randvoorwaarden voor de transformatie naar passende (hybride) zorg.

Bekijk in onderstaande video wat de visie betekent voor zorgverleners.

Doel van de visie

Met het gezondheidsinformatiestelsel willen we ervoor zorgen dat data beschikbaar en bruikbaar zijn voor alle vormen van zorg en ondersteuning, zoals sociaal, preventief, langdurig en curatief. Dit geldt niet alleen voor zorgverleners in het primaire proces, maar ook voor burgers die aan hun eigen gezondheid willen werken. Bovendien dienen dezelfde data als basis voor andere doelen, zoals wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsregistraties, om te leren en de resultaten van de zorg te verbeteren.

"Eenmalig registreren voor meervoudig gebruik" is een belangrijk uitgangspunt hierbij.

  • Data worden hergebruikt in het primaire proces, zodat zorgverleners direct toegang hebben tot de benodigde data in het zorgproces.
  • Data worden hergebruikt in het secundaire proces, zodat onderzoekers op een gemakkelijke manier grote hoeveelheden data kunnen gebruiken en beleidsverantwoordelijken inzicht hebben in de effecten van hun beleid, wat helpt bij effectieve sturing.
  • Data worden hergebruikt voor gezondheid en preventie, zodat burgers, onderzoekers, beleidsmakers, wettelijke partijen en zorgverleners gezondheidsdata kunnen gebruiken om persoonlijke en volksgezondheid te verbeteren.

Dit draagt ook bij aan de ontwikkeling van digitale zorg- en gezondheidsdiensten die nodig zijn voor de transitie naar passende (hybride) zorg.

Wat betekent dit voor burgers, zorgverleners, onderzoekers, beleidsmakers en leveranciers?

  • Burgers kunnen meebeslissen over zorg en ondersteuning die voor hen geschikt is. Ze hebben alle benodigde informatie om dit te doen en hebben regie op hun eigen gezondheid.
  • Zorgverleners kunnen met de juiste informatie betere en veilige zorg bieden die aansluit bij de behoeften van patiĆ«nten. Ze hebben meer mogelijkheden om gezondheid te bevorderen.
  • Onderzoekers en beleidsmakers kunnen hun kennis vergroten en effectief sturen dankzij de beschikbare gegevens. Het is belangrijk dat gezondheidsgegevens geanonimiseerd of gepseudonimiseerd beschikbaar worden gesteld voor onderzoek, monitoring, innovatie en beleidsontwikkeling.
  • Leveranciers kunnen toepassingsgericht innoveren door gebruik te maken van gestandaardiseerde en beschikbare gegevens.

Uiteraard moeten hierbij passende waarborgen voor privacy en beveiliging worden gehanteerd.