Visie

De Nationale visie op het gezondheidsinformatiestelsel richt zich op het beschikbaar stellen van gezondheidsinformatie en digitale diensten om passende (hybride) zorg te kunnen bieden. Hiervoor zijn drie fundamenten essentieel: databeschikbaarheid, vertrouwen en regie.

Data moeten beschikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor het primaire zorgproces, secundaire doeleinden, preventie en het bevorderen van eigen gezondheid. De benodigde gezondheidsgegevens van een patiënt moeten beschikbaar zijn, met waarborgen voor patiëntveiligheid en privacy. Vertrouwen in elkaar, in de juistheid van data en in zorgvuldig gebruik van gegevens is hierbij van essentieel belang.

Om het gezondheidsinformatiestelsel te realiseren en vertrouwen stevig te verankeren, is regie nodig. De overheid, burgers en zorgverleners maken bindende en samenhangende afspraken over de verschillende gebruiksmogelijkheden van data. Een doeltreffend besturingsmechanisme biedt richting aan een effectief en duurzaam gezondheidsinformatiestelsel en houdt rekening met internationale ontwikkelingen. De afspraken waarborgen vertrouwen en geven de burger mogelijkheden tot controle.

De Nationale visie op het gezondheidsinformatiestelsel streeft naar een overgang van gegevensuitwisseling naar databeschikbaarheid. Bij gegevensuitwisseling stuurt een zorgverlener, met toestemming van de patiënt, gegevens door naar een andere zorgverlener. Bij databeschikbaarheid is er directe toegang tot medische en gezondheidsgegevens die nodig zijn voor het leveren van goede zorg en ondersteuning.

Leidende principes

Om richting te geven, keuzes te maken en besluiten te nemen zijn leidende principes nodig. Die zijn gezamenlijk dekkend voor het bepalen van de juiste koers. Voor het gezondheidsinformatiestelsel zijn vier leidende principes benoemd:  

  1. Data is beschikbaar voor alle betrokkenen in het zorgnetwerk van een burger en voor de burger zelf.
  2. Data is beschikbaar voor secundair gebruik, met een minimale registratielast voor zorgverleners.
  3. Data is gescheiden van functionaliteit.
  4. Het gezondheidsinformatiestelsel creëert een open markt die innovatie stimuleert.