HDAB

De zorg staat onder druk in zowel Nederland als in Europa. Om de kwaliteit en toegankelijkheid te borgen en de kosten te kunnen blijven dragen, moet de zorg verbeteren en innoveren. Dat zorgverleners kunnen beschikken over de juiste gegevens die over patiënten zijn vastgelegd is cruciaal. Dit noemen we primair gebruik. Ook voor onderzoek, beter beleid en innovatie is het kunnen beschikken over geanonimiseerde gegevens van belang. Dit heet secundair gebruik.

Secundair gebruik van gezondheidsgegevens draagt bij aan betere gezondheid van burgers en de kwaliteit in de gezondheidszorg. Dit secundair gebruik moet wel veilig en betrouwbaar zijn. Daarom bouwen wij aan een Health Data Acces Body (HDAB-NL) voor Nederland. Deze organisatie zal veilig gebruik van gezondheidsgegevens voor secundaire doeleinden mogelijk maken.

Per 1 december 2023 is het Programma HDAB-NL gestart. Dit programma gaat de technische functionaliteiten voor een nog aan te wijzen coördinerende Health Data Acces Body (HDAB) ontwikkelen. HDAB-NL helpt Nederland voor te bereiden op de aanstaande European Health Data Space (EHDS) verordening.

Een HDAB moet de vindbaarheid van elektronische gezondheidsgegevens mogelijk maken, het proces van gegevensaanvragen en -afhandeling uniformeren en een beveiligde verwerkingsomgeving bieden. De coördinerende HDAB vervult ook een toezichthoudende rol, zodat het secundair gebruik altijd veilig, verantwoord en binnen de kaders van de wet plaatsvindt.

Met een coördinerende HDAB wordt een belangrijke stap gezet naar het verantwoord hergebruiken van gezondheidsgegevens voor secundair doeleinden.