Kuipers verzoekt debat over Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg na EU-verordening

Minister Kuipers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Tweede Kamer verzocht de behandeling van het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg twee maanden uit te stellen. Hij wil eerst een voorstel voor een Europese verordening afwachten.

Dat schrijft Kuipers vandaag in een Kamerbrief. Kuipers zegt hierin dat hij een spoedige behandeling van het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg voorstaat. Hij ziet ook bij de Europese Commissie belangstelling voor elektronische gegevensuitwisseling. Naar verwachting wordt er op 3 mei 2022 een voorstel voor een verordening over een ‘Europese ruimte voor gezondheidsgegevens’ gepubliceerd.

Kuipers vindt het daarom wenselijk dit voorstel eerst te analyseren voordat een plenaire behandeling van de Wegiz plaatsvindt. Hij verwacht dat de Europese verordening op veel onderdelen het stelsel zoals het wetsvoorstel Wegiz beoogd raakt.

Zijn voorstel is daarom om in mei de Kamer te informeren over de relatie tussen de Wegiz en het voorstel voor een verordening. Hij zal dan indien mogelijk ingaan op de mogelijke versterkingen en consequenties die de verordening heeft voor het beoogde stelsel van de elektronische uitwisseling van gegevens in de zorg.

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg gaat over hoe gegevens elektronisch worden uitgewisseld.