Governance

Verschillende organisaties moeten op nationaal niveau toezien op de vereisten van de EHDS:

  • Een digitale gezondheidsautoriteit zal toezien op de vereisten uit de EHDS die gelden voor het primaire gebruik van gezondheidsgegevens.
  • Een markttoezichtautoriteit moet worden aangewezen om het markttoezicht te houden op EPD-systemen op nationaal niveau.
  • Een instantie voor toegang tot elektronische gezondheidsgegevens coördineert de verzoeken voor toegang tot gezondheidsgegevens voor secundair gebruik.

EHDS-raad

Naast deze nationale organisaties richt de Europese Commissie de Raad voor de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS-raad) op, om de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen lidstaten te vergemakkelijken.

De EHDS-raad wordt voorgezeten door de Europese Commissie en zal bestaan uit vertegenwoordigers van autoriteiten voor digitale gezondheid en de instanties voor toegang tot gezondheidsgegevens van alle lidstaten. Andere autoriteiten, zoals markttoezichtautoriteiten, het Europees Comité voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming kunnen worden uitgenodigd voor vergaderingen wanneer de besproken onderwerpen relevant voor hen zijn.

Met de inwerkingtreding van de EHDS-verordening komt artikel 14 van de Europese Patiënten-richtlijn te vervallen. Hiermee houdt het Europese eHealth Netwerk op te bestaan.