Digitale vertegenwoordiging

Met de toename van digitale diensten in de zorg wordt digitale vertegenwoordiging ook steeds belangrijker. Het recht om je in je relatie met een zorgverlener door een derde digitaal te laten vertegenwoordigen, wordt binnenkort ook wettelijk ingeregeld in de Wet digitale overheid (Wdo).

De zorgsector heeft daarnaast ook de verplichting heeft het hoogst beschikbare betrouwbaarheidsniveau te gebruiken voor de toegang tot medische gegevens. Dat kan tot gevolg hebben dat het bepaalde patiënten, zoals minder digitaal vaardigen, niet meer lukt om zelf in te loggen. Zij willen zich mogelijk laten vertegenwoordigen in de digitale dienstverlening. Om het zorgveld ook op dit vlak te ondersteunen stelt de overheid de komende jaren centrale voorzieningen beschikbaar voor vrijwillige en wettelijke digitale vertegenwoordiging. 

Vormen van digitale vertegenwoordiging