Digitale toegang in de zorg

We doen steeds meer online. Ook in de zorg. Daardoor wisselen we ook steeds meer informatie digitaal uit. Vaak gaat het om persoonlijke, privacygevoelige gegevens. Veiligheid staat voorop. Nu, en in de toekomst. Als overheid zorgen we voor veilige manieren van inloggen. Zo zijn medische gegevens goed beschermd. Daarom stelt de overheid stapsgewijs hogere eisen aan de inlogmiddelen die zorgaanbieders gebruiken om toegang te bieden tot digitale diensten.

Waarborgen van privacy en afscherming van gegevens

De overheid stimuleert het digitaal beheren en raadplegen van medische gegevens. Daarbij is het essentieel dat de privacy is gewaarborgd conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en dat patiënten veilig, toegankelijk en betrouwbaar kunnen inloggen bij hun zorgaanbieders. Om dat te realiseren moeten zorgaanbieders een door de overheid erkend inlogmiddel gebruiken om toegang te bieden tot hun digitale dienstverlening. Dat wordt geregeld in de Wet digitale overheid.

Naast een erkend inlogmiddel is er ook aandacht voor een veilige manier van inloggen zodat we er zeker van zijn dat de juiste persoon toegang krijgt tot de gegevens (authenticatie) en dat diegene ook is wie hij/zij zegt (identificatie).

Actie nodig van zorgaanbieders en ICT-leveranciers

Publieke dienstverleners, waaronder ook alle zorgaanbieders worden onder de Wet digitale overgeheid geacht: 

  • Burgers op veilige wijze toegang bieden tot hun digitale diensten via een erkend inlogmiddel. Voor nu is dat DigiD. 
  • DigiD op het juiste betrouwbaarheidsniveau gebruiken. Voor de zorgsector is dat betrouwbaarheidsniveau Substantieel, in afwachting van het breed beschikbaar zijn van niveau Hoog. 
  • Alle onder de Wet digitale overheid erkende inlogmiddelen aanbieden. Burgers hebben keuzevrijheid met welk erkende inlogmiddel zij willen inloggen. 
  • Burgers de mogelijkheid bieden zich digitaal te laten vertegenwoordigen. 

De Wet digitale overheid (Wdo) - is goedgekeurd door de Tweede Kamer en ligt nu voor in de Eerste Kamer. 

Beslisboom als hulpmiddel

Welk betrouwbaarheidsniveau van toepassing is en of het gebruik van erkende inlogmiddelen verplicht is, hangt af van het type organisatie, de diensten die u levert en de gegevens die u verwerkt. In een interactieve pdf is relevante wetgeving op hoofdlijnen uiteen gezet en vertaald naar een beslisboom. Deze helpt te bepalen welke eisen voor u(w organisatie) van toepassing zijn.