Handreiking Digitale vertegenwoordiging in de zorg

Om de publieke machtigingsvoorziening in gebruik te nemen dient de zorgaanbieder – eventueel in overleg met de softwareleverancier, een aantal keuzes te maken. Deze handreiking is een overzicht van aanbevelingen en overwegingen die richting kunnen geven aan deze keuzes.

Met name voor de aanbevelingen is het belangrijk hier goed kennis van te nemen. Hoe meer zorgaanbieders deze opvolgen, hoe groter de uniformiteit binnen de zorgsector als geheel. Dit komt de gebruiksvriendelijkheid voor patiënten en gemachtigde ten goede.