Wegiz per 1 juli in werking

De Wet Elektronische Gegevensuitwisseling In de Zorg (Wegiz) treedt zaterdag 1 juli 2023 in werking. Dit betekent dat zorgaanbieders wettelijk verplicht worden om zorggegevens elektronisch uit te wisselen.

De Wegiz gaat over ‘de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek’, zodat zorgverleners aan patiënten en cliënten goede en veilige zorg kunnen bieden. Door elektronisch met elkaar uit te wisselen, gaat de informatie die voor de behandeling nodig is, sneller en met minder kans op fouten van de ene zorgverlener naar de andere. Vanuit de Wegiz maken het zorgveld, partners en leveranciers inhoudelijke afspraken over eenheid van taal en techniek.

Verplichte gegevensuitwisselingen

Samen met het veld, vertegenwoordigd in het Informatieberaad Zorg, heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Meerjarenagenda Wegiz opgesteld waarin is bepaald welke gegevensuitwisselingen de komende periode prioriteit hebben. Hieraan is vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) nog een gegevensuitwisseling toegevoegd. De eerste gegevensuitwisseling ‘elektronisch voorschrijven door huisartsen’ is vanaf 1 januari 2024 verplicht.

Nationale visie

De Wegiz is deel van de beweging van gegevensuitwisseling naar databeschikbaarheid zoals beschreven in de Nationale Visie en Strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel (NVS).

De NVS is gericht op het toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar houden van de zorg voor alle burgers in Nederland. Deze visie is door het Ministerie van VWS ontwikkeld in samenwerking met Nictiz, VZVZ en Zorgverzekeraars Nederland. Ook de digitaliseringsafspraken uit  het Integraal Zorgakkoord zijn een eerste stap in deze beweging.

Impact

De Wegiz gaat invloed hebben op alle lagen van een zorgorganisatie. Het is daarom belangrijk dat bestuurders, zorgverleners en leveranciers goed op de hoogte zijn van deze nieuwe wet, de impact voor de organisatie analyseren en een plan maken.

Meer weten?

Op deze website vind je meer uitleg over de Wegiz en op de Wegiz community kun je vragen stellen en kennis en ervaringen delen met andere betrokkenen over dit onderwerp.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Janine Elshout