Meestgestelde vragen over Wegiz op zorgcongres ICT&health 2023

VWS sprak tijdens het ICT&health-congres op 30 januari 2023 met veel verschillende bezoekers, zoals zorgprofessionals, adviseurs, ICT-leveranciers en studenten. Er was veel belangstelling voor de kennissessies en één-op-één-gesprekken bij onze beursstand. We ontvingen door de diversiteit van het publiek uiteenlopende vragen, maar zagen gedurende de dag ook een top 5 ontstaan. Benieuwd wat de meestgestelde vragen waren?

Wat houdt de Wegiz in?

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) verplicht straks dat gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders elektronisch verloopt. Dit betekent dat zorgverleners via een computerverbinding informatie over patiënten en cliënten delen.

De Wegiz is vorig jaar door de Tweede Kamer unaniem aangenomen en ligt op dit moment ter behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel is een kaderwet en dit betekent dat er aanvullende regels komen waarin staat welke gegevensuitwisselingen vanaf wanneer elektronisch moeten plaatsvinden. Die regels heten algemene maatregel van bestuur (AMvB). In zo'n AMvB gaat het bijvoorbeeld over recepten die de huisarts digitaal naar de apotheek verstuurt. Wil je meer weten over de afspraken rondom elektronisch uitwisselen? Kijk op onze pagina uitleg over de wet

Wat wil je dat wij (het zorgveld) gaan doen?

Het zorgveld kan voorafgaand aan het wetgevingstraject inhoudelijk meedenken door mee te werken aan het opstellen van de NEN-norm. Als de AMvB vervolgens in werking treedt moet iedere zorgaanbieder, die benoemd staan in de AMvB, gaan voldoen aan de wettelijke verplichting. Dan is het onder andere belangrijk om vast te stellen of en hoe werkprocessen gaan veranderen. Wanneer het informatiesysteem zoals het elektronisch patiëntendossier (EPD) of elektronisch cliëntendossier (ECD) aangepast wordt, is het cruciaal dat de zorgverlener ermee leert omgaan.

Wat betekent de Wegiz voor mij als huisarts?

De Wegiz heeft onder andere als doel te zorgen dat een zorgverlener, zoals een verpleegkundige of arts, meer tijd aan een patiënt kan besteden. Medische gegevens elektronisch uitwisselen vermindert namelijk de administratieve lasten want er hoeft niet te worden overgetypt.

Huisartsen hebben in hun praktijk onder andere te maken met de medicatieoverdracht. Deze geprioriteerde gegevensuitwisseling moet onder de Wegiz verplicht elektronisch worden uitgewisseld. De afspraken rondom deze gegevensuitwisseling vind je op onze website bij Medicatieoverdracht

Wat is de invloed van de EHDS op de Wegiz?

Op dit moment is de invloed minimaal. De European Health Data Space (EHDS) is als voorstel nog in beweging en kan vanwege de onderhandelingen met alle Europese lidstaten nog veranderen. Daarom worden er nu geen aanpassingen in de Wegiz aangebracht. Zinspelen op eventuele invloeden brengt te veel onzekerheden met zich mee én zorgt voor jarenlange vertraging.

Minister Kuipers geeft aan de Wegiz pas aan te passen vanaf het moment van de inwerkingtreding van de use-cases (aangewezen gezondheidsgegevens) onder het EHDS-voorstel. Dit heeft als voordeel dat de Wegiz pas aangepast wordt als en wanneer het noodzakelijk is. De verwachting is dat meer wetgeving aangepast moet worden bij de implementatie van de EHDS, zoals gebruikelijk is bij Europese wetgeving. Om desinvesteringen door het zorgveld tot een minimum te beperken, heeft de minister wel een onderzoek ingesteld.

De verschillen en overeenkomsten tussen het huidige EHDS-voorstel en de Wegiz hebben we in een infographic verwerkt (zie foto).

Op deze pagina vind je meer informatie over de EHDS.

Hoe kan ik meepraten over de EHDS en meedoen met de Wegiz?

Er is een EHDS-community en Wegiz-community waar je als lid onder meer mee kunt doen met debatten. Ook organiseert VWS regelmatig informatiebijeenkomsten over deze thema’s. Houd de kalender op de community in de gaten én schrijf je in voor de nieuwsbrief om als eerste hiervan op de hoogte te worden gesteld.