Digitaal voorschrijven en ter hand stellen (medicatieoverdracht)

Deze gegevensuitwisseling gaat over medicatieoverdracht en is een eerste belangrijke stap om te zorgen voor een actueel en compleet medicatieoverzicht per patiënt in de hele keten. Naast deze gegevensuitwisseling zijn er nog drie gegevensuitwisselingen nodig voor een goede elektronische medicatieoverdracht. Dit zijn medicatiegegevens, laboratoriumgegevens voor medicatie en gegevens over contra-indicaties en overgevoeligheden.

Medicatie-incidenten veroorzaken jaarlijks ruim 27.000 vermijdbare ziekenhuisopnames. Ook vallen er elk jaar zo’n 1.000 slachtoffers. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt elektronische uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Zorgverleners houden zo meer tijd over voor patiënten en de kwaliteit van zorg verbetert.

Samenhang met andere initiatieven

Deze gegevensuitwisseling draagt bij aan medicatieveiligheid. Het programma Medicatieoverdracht coördineert en begeleidt de invoering van de kwaliteitsstandaard en informatiestandaard in het zorgveld. Samen met het programma Medicatieoverdracht stimuleert het VWS-programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Egiz) de elektronische uitwisseling Digitaal voorschrijven en ter hand stellen.

Om de gegevensuitwisseling te verplichten onder de Wegiz, is nodig dat zorgverleners weten over welke gegevens het gaat en hoe de uitwisseling zal plaatsvinden. Welke gegevens zorgverleners uitwisselen staat bijvoorbeeld in de kwaliteitsstandaard. De wettelijke verplichting kan op twee manieren: spoor 1 (alleen verplichting om elektronisch uit te wisselen) of spoor 2 (elektronisch uitwisselen op basis van normen). Wordt gekozen voor spoor 2, dan is het noodzakelijk om voorwaarden aan de uitwisseling te stellen door het ontwikkelen van een NEN-norm.

In bovenstaande afbeelding (juli 2023) zie je de stand van zaken van de gegevensuitwisseling 'Digitaal voorschrijven en ter hand stellen' als het gaat om standaarden, normen en algemene maatregel van bestuur (AMvB).