Wegiz in relatie tot Europa (EHDS)

Als lid van de Europese Unie heeft Nederland te maken met Europese verordeningen. Zo heeft de Europese Commissie op 3 mei 2022 een voorstel gedaan om snel en makkelijk medische gegevens te kunnen uitwisselen en burgers toegang te geven tot hun gezondheidsdata. Dit voorstel is nu nog een concept-verordening en heet European Health Data Space (EHDS). Dat roept de vraag op: wat betekent de EHDS voor de Wegiz (en andersom)?

Overeenkomsten en verschillen

Het voorstel voor de EHDS in huidige vorm sluit grotendeels aan op de doelen van de Wegiz.

Nederland loopt voor op het gebied van standaardisatie en normalisatie. Daardoor kunnen veel afspraken die onder de Wegiz tot stand komen als basis dienen voor afspraken die onder de EHDS worden gemaakt. Andersom kunnen afspraken op Europees niveau helpen om op nationaal niveau iets op te pakken, bijvoorbeeld verplichtingen voortvloeiend uit de Europese gegevensuitwisselingen.

Wel heeft een aantal zaken aanscherping en verduidelijking nodig. Zoals de verschillende stelsels van certificering: onder de Wegiz wordt certificering verplicht en houdt een aangewezen toezichthouder (de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) toezicht. Terwijl de EHDS nu uitgaat van zelf-certificering. Dit moet niet leiden tot een onduidelijke en onnodige dubbelingen. Dit is een van de punten waarvan de beleidsimplicaties worden onderzocht.