Verpleegkundige overdracht (eOverdracht)

Bij het overdragen van een patiënt of cliënt naar een andere zorgverlener, verhuizen zijn gegevens mee. Denk aan administratieve gegevens, informatie over de achtergrond van de patiënt, medische informatie, het zorgplan en de gezondheidstoestand van de patiënt/cliënt. Vaak moet een verpleegkundige bij een overdracht deze gegevens opnieuw vastleggen.

Belang en doel

Eén belangrijke oorzaak van het opnieuw vastleggen van gegevens is dat de verschillende elektronische zorgdossiers niet op elkaar aansluiten. Ook gebruiken verpleegkundigen verschillende termen, waardoor de gegevens niet altijd herbruikbaar zijn. Voor de verpleegkundige overdracht is de verwachting dat elektronisch uitwisselen tijd bespaart, de kwaliteit van zorg verbetert en fouten vermindert.

Samenhang met andere initiatieven

Verschillende programma’s werken aan verpleegkundige overdracht. V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten werkt aan de doorontwikkeling van de informatiestandaard (eOverdracht) en het vergroten van draagvlak en kennis onder verpleegkundigen en verzorgenden. De regeling InZicht is bedoeld om gegevensuitwisseling in de langdurige zorg te versnellen (aanvragen subsidie kon tot 1 september 2021). Het VWS-programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Egiz) werkt aan de wetgeving. Samen stimuleren deze drie de elektronische gegevensuitwisseling in de verpleegkundige overdracht.

Op de website samenwerkenaaneoverdracht.nl - voor iedereen die werkt aan of aan de slag wil met de eOverdracht - staan onder meer tools voor zorgprofessionals, projectleiders, ICT-professionals en bestuurders om eOverdracht te implementeren. Deze site is een samenwerking tussen V&VN, Zorgthuisnl, ActiZ en VGN.

Om de gegevensuitwisseling te verplichten onder de Wegiz, is nodig dat zorgverleners weten over welke gegevens het gaat en hoe de uitwisseling zal plaatsvinden. Welke gegevens zorgverleners uitwisselen staat bijvoorbeeld in de kwaliteitsstandaard. Daarnaast is er de informatiestandaard. Die slaat een brug tussen het zorgproces en de ICT, en zorgt voor eenheid van taal en van techniek. 

De wettelijke verplichting kan op twee manieren: spoor 1 (alleen verplichting om elektronisch uit te wisselen) of spoor 2 (elektronisch uitwisselen op basis van normen). Wordt er gekozen voor spoor 2 dan is het noodzakelijk om voorwaarden aan de uitwisseling te stellen door het ontwikkelen van een NEN-norm.

Voor het elektronisch uitwisselen van de verpleegkundige overdracht geldt de informatiestandaard eOverdracht. Het programma Egiz gaat uit van een spoor 2-uitwisseling voor Verpleegkundige overdracht. De laatste versie van de informatiestandaard Verpleegkundige overdracht (eOverdracht) staat hier

In bovenstaande afbeelding (december 2022) zie je de stand van zaken voor Verpleegkundige overdracht als het gaat om standaarden, normen en algemene maatregel van bestuur (AMvB).