Verkennende maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van Verpleegkundige overdracht

Om voor elke gegevensuitwisseling inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van de digitalisering, wordt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd. Dit is de onderzoeksrapportage voor de gegevensuitwisseling Verpleegkundige overdracht.

Dit rapport geeft ons meer inzicht en een eerste indicatie. Deze analyse is niet beleidsbepalend. We hebben tijdens het uitvoeren van deze MKBA geleerd dat meer onderzoek nodig is, omdat in deze fase nog veel aannames zijn gedaan die getoetst moeten worden