Basisgegevensset Zorg (BgZ)

In de Basisgegevensset Zorg staat de minimale set aan patiëntgegevens die door alle zorgverleners worden gebruikt . Het gaat dan bijvoorbeeld over NAW–gegevens, allergie-informatie en laboratoriumuitslagen van de patiënt.

Belang en doel

Het doel is dat zorgverleners vanaf 2025 de BgZ bij iedere verwijzing van een cliënt naar een andere zorgverlener meesturen binnen de medisch-specialistische zorg. De BgZ is dan ook op te vragen en in te zien bij de zorgaanbieder waar iemand onder behandeling is of is geweest. De BgZ is niet alleen een op zichzelf staande gegevensuitwisseling. De set is ook de basis waarop andere uitwisselingen kunnen voortbouwen.

Samenhang met andere initiatieven

Naast het programma Egiz is er binnen VWS nóg een programma dat de invoering van de BgZ stimuleert. Dat is het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt-professional (VIPP) voor instellingen voor medisch-specialistische zorg (MSZ). Binnen dit programma konden instellingen subsidie aanvragen voor onder andere de uitwisseling van de BgZ tussen instellingen onderling. Bijna alle MSZ-instellingen doen mee aan de regeling; in ieder geval alle UMC’s en ziekenhuizen en de helft van de zelfstandige klinieken.

Voorbereiding

Om de gegevensuitwisseling te verplichten onder de Wegiz is nodig dat zorgverleners weten over welke gegevens het gaat en hoe de uitwisseling zal plaatsvinden. Welke gegevens zorgverleners uitwisselen staat bijvoorbeeld in de kwaliteitsstandaard. De wettelijke verplichting kan op twee manieren: spoor 1 (alleen verplichting om elektronisch uit te wisselen) of spoor 2 (elektronisch uitwisselen op basis van normen). Wordt er gekozen voor spoor 2 dan is het noodzakelijk om voorwaarden aan de uitwisseling te stellen door het ontwikkelen van een NEN-norm.

Voor de BgZ is gekozen voor een uitwerking in spoor 2. De NEN-norm wordt nu ontwikkeld. Daarnaast is er al een BgZ-informatiestandaard

In bovenstaande afbeelding (mei 2023) zie je de stand van zaken voor de BgZ als het gaat om standaarden, normen en algemene maatregel van bestuur (AMvB).