Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van de Basisgegevensset Zorg (BgZ)

Om voor elke gegevensuitwisseling inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van de digitalisering, wordt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd. Dit is de onderzoeksrapportage voor de gegevensuitwisseling Basisgegevensset Zorg (BgZ).