MedMij

MedMij bepaalt de spelregels voor uitwisseling van gegevens tussen persoonlijke gezondheidsomgevingen en (zorg)organisaties.

Persoonlijke gezondheidsomgeving

We gebruiken tegenwoordig voor bijna alles internet en andere digitale middelen. Maar als je zoiets persoonlijks als je financiële zaken digitaal beheert, waarom dan ook niet je eigen gezondheid? Dat is het idee achter de persoonlijke gezondheidsomgeving. Vanaf die digitale plek kunnen mensen gegevens over hun gezondheid beheren, delen en gebruiken. Zodat er een compleet beeld ontstaat van de gezondheid, dat iedereen zelf kan onderhouden. MedMij zorgt ervoor dat zo’n persoonlijke gezondheidsomgeving en de systemen van zorgorganisaties op één veilige manier met elkaar kunnen communiceren. Allemaal in dezelfde taal.

Meer regie op eigen gezondheid

Door MedMij kunnen burgers in hun persoonlijke gezondheidsomgeving medische dossiers bekijken. Maar het kan ook dat iemand met een chronische ziekte zelf gemeten informatie over bloeddruk of hartslag aan dat dossier toevoegt. Dat er via de persoonlijke gezondheidsomgeving een video-consult opstart. Of dat er automatisch waarschuwingen uitgaan naar de zorgverlener, bijvoorbeeld als een pacemaker niet goed functioneert. Het gaat dan om medische informatie waarbij ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgaanbieders betrokken zijn. Maar data kunnen ook komen van de sportschool, de fysiotherapeut, de gemeente of het eigen hardloophorloge. Door het zicht op de eigen gegevens krijgen mensen meer de regie over hun eigen gezondheid, en kunnen ze ook zelf meer invloed uitoefenen op preventie en bescherming van hun gezondheid.

Keuze uit verschillende gezondheidsomgevingen

De persoonlijke gezondheidsomgeving is een belangrijke ontwikkeling in de zorg. En de rechten die burgers hebben op al die informatie zijn al wettelijk vastgelegd. Ondertussen zijn er ook verschillende persoonlijke gezondheidsomgevingen in ontwikkeling, zodat de burger echt iets te kiezen heeft.

Spelregels van MedMij

Om daadwerkelijk informatie uit te wisselen, moeten de systemen van gezondheidsomgevingen en van zorgorganisaties voldoen aan de spelregels van MedMij. Deze spelregels zijn een algemene set van afspraken, eisen en standaarden. Zo ziet MedMij erop toe dat gezondheidsgegevens uit verschillende bronnen optimaal en vertrouwd uitgewisseld worden. En burgers op een veilige manier de regie over hun eigen gezondheidsgegevens kunnen krijgen.