Community Standaardisatie Zorg

De Community Standaardisatie Zorg adviseert de Kerngroep en het Informatieberaad gevraagd en ongevraagd over standaardisatie in de zorg. De agenda wordt voor een belangrijk deel bepaald door de thema’s en programma’s van het Informatieberaad. De community houdt zich onder andere bezig met adoptie van standaarden, inzichtelijk maken van nut en noodzaak van standaarden en overzicht bieden in het standaardenlandschap. De community heeft ook een rol in inhoudelijke voorbereidingen voor standaarden die in het Informatieberaad worden vastgesteld en kan geconsulteerd worden door het Zorginstituut voor een inhoudelijke toets op standaarden die in het register worden geplaatst.

Onderwerpen die raakvlakken hebben met de andere communities worden gezamenlijk afgestemd. De community komt periodiek bijeen en onderhoudt banden met het Bureau Forum Standaardisatie.

Producten van de community zijn onder andere de inhoudelijk voorbereiding voor de vaststelling in het Informatieberaad van de Informatiestandaard Huisarts-Fysiotherapie en het Overzicht Standaarden in de zorg (i.s.m. Nictiz).

In de expertcommunity Standaardisatie zitten de volgende organisaties (in willekeurige volgorde):

 •          Zorginstituut
 •          VWS
 •          HL7NL
 •          IHE NL
 •          Nictiz
 •          IHTSDO
 •          RIVM
 •          Vektis
 •          Vecozo
 •          VNG Realisatie
 •          NEN
 •          KNGF
 •          GS1

Voorzitter community van Standaardisatie

Bennie Assink is voorzitter van de community Standaardisatie. E-mail: bennie.assink@nictiz.nl