Publicaties

Medisch terminologiestelsel SNOMED CT

Eenheid van taal is één van de randvoorwaarden voor het kunnen uitwisselen van gezondheidsgegevens. VWS neemt de regie om dit te realiseren met het internationale terminologiestelsel SNOMED CT. Om goed Gebruik van SNOMED CT in de praktijk mogelijk te maken heeft Nictiz in opdracht van VWS een implementatiestrategie geschreven.

Hoe staat het met SNOMED CT gebruik in ziekenhuizen? En hoe ga je aan de slag met dit terminologiestelsel? De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft in samenwerking met VWS een rapport, inclusief praktische bouwblokken en routekaart, opgesteld:

Een sector overstijgend onderzoek door D&A naar de realisatie van ‘Eenheid van Taal’ middels SNOMED:

Profiel standaardhouder

Voor het gebruik en hergebruik van zorgdata is het belangrijk dat er goede standaarden zijn. Daarbij is de rol van een standaardhouder van groot belang. Wat houdt deze functie in en welke verantwoordelijkheden zijn er? Samen met het zorgveld heeft VWS een handreiking gemaakt met een schets van de rol van een standaardhouder. Het geeft beeld van een profiel, de minimale taakinvulling en de vrijheidsgraden die de standaardhouder heeft.

Zorginformatiebouwsteen (zib)

Zorginformatiebouwstenen kunnen een belangrijke rol spelen bij hergebruik van zorginformatie. De pressure cooker ‘zib compliance’ inventariseert knelpunten en oplossingen voor goed gebruik van zibs in processen en systemen.

Stelsel

Een rapport van Nictiz met informatie over onder andere de noodzaak van stelselregie, de producten en processen en de governance.