Meer perspectieven op standaardisatie

Zorgaanbieders, ICT-leveranciers, koepels, beleidsmakers en patiënten: allemaal hebben ze hun eigen unieke kijk op eenheid van taal en techniek. Tijdens het zorgcongres 'Perspecief op standaardisatie' in april 2024 hebben we (VWS) al veel waardevolle verhalen en inzichten verzameld. Daar gaan we graag mee door. In een interviewreeks geven we verschillende ervaringsdeskundigen het woord.

De interviews vormen een dwarsdoorsnede van de praktijk. Daarbij zijn de persoonlijke visies soms anders dan de beleidsvisie van VWS. Dat mag, want elke positieve beweging naar standaardisatie is waardevol.