Zorgcongres

Drukbezochte zorgcongres over standaardisatie

Het VWS-zorgcongres ‘Van Variatie naar Standaardisatie’ afgelopen donderdag 23 november in Den Haag was de meest drukbezochte uit een reeks van congressen over eenheid van taal en techniek. Het onderwerp leeft! In totaal waren er 168 deelnemers met verschillende expertises vanuit diverse organisaties, zoals ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, GGD-instanties, ICT-leveranciers en kennisinstituten. 

Het doel van het congres was het betrekken en informeren van belangstellenden bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie. De dag werd afgetrapt met een update vanuit directeur Informatiebeleid/CIO Bianca Rouwenhorst (VWS) en directeur-bestuurder Leonique Niessen (Nictiz). Naast het plenaire gedeelte, was er ook ruimte voor interactie tijdens de diverse workshops SNOMED, FHIR, Stelselcriteria, LOINC en Zib-transitie. Vooral het netwerken tussendoor en de paneldiscussie kreeg veel waardering. Daar meer van volgende keer, bleek het motto!

Na afloop van het event was Bianca Rouwenhorst zeer te spreken over de energie tijdens de middag: ‘dank aan alle deelnemers voor de proactieve inzet. VWS als stelselhouder en Nictiz als stelselbeheerder zijn blij met de input van alle aanwezige deelnemers. Alleen als we samen de handschoen opnemen, vanuit onze eigen rollen en expertises gaan we ons doel bereiken; een helder gezondheidsinformatiestelsel waarin het zorgveld dezelfde taal spreekt en data snel voor (her)gebruik beschikbaar is.’

Onderstaand een sfeervideo met reacties van deelnemers Jip Jansen (data-architect bij LUMC), Sandra van de Kooij (informatieanalyst bij Dica) en Mariëtte Willems (huisarts en voorzitter CMIO eerstelijns netwerk)

In deze video van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt ingegaan op het Zorgcongres 2023, met als thema 'van variatie naar standaardisatie'.

♪ LICHT OPZWEPENDE MUZIEK ♪

(Sfeerbeelden Zorgcongres. Bianca Rouwenhorst, directeur Informatibeleid/CIO en Leonique Niesse,  directeur-bestuurder van Nictiz, presenteren op het podium en dragen hetzelfde pak.)

Bianca: 'Dit is niet afgesproken. Dit is namelijk normaal voor ons. Wij zijn namelijk van variatie naar standaardisatie gegaan.'

♪ LICHT OPZWEPENDE MUZIEK ♪

Beeldtekst: Zorgcongres. Van variatie naar standaardisatie.

MARIËTTE WILLEMS, huisarts en voorzitter CMIO eerstelijns netwerk: 'Ik denk dat het ontzettend goed is dat we verder bezig gaan met standaardisatie, omdat we willen dat we de gegevens beter met elkaar kunnen delen, maar ook dat we beter gebruik kunnen maken van wat andere collega's al hebben gedaan en al hebben vastgelegd.'

JIP FRANSEN, data-architect LUMC: 'Kijkend naar waar we vandaan komen is het toch een heel divers landschap. Ik denk dat het toch echt nodig is om die regie te nemen en te zorgen dat op die manier de standaardisatie wat meer tot z'n recht komt.'

SANDRA VAN DE KOOIJ, informatieanalist bij DICA: 'Wij zijn als DICA druk bezig om kwaliteitsregistraties te standaardiseren. Dat is belangrijk, enerzijds om die administratieve lasten te reduceren en de datakwaliteit te verhogen.'

MARIËTTE WILLEMS: 'Ook voor de patiënt. Want als je nu kijkt in een PGO en een patiënt kijkt in z'n PGO, dan ziet hij allemaal gegevens van elke zorgverlener op een andere manier, terwijl het soms over precies hetzelfde gaat.'

JIP FRANSEN: 'Je wilt toch een beetje zorgen dat je allemaal op dezelfde manier in die systemen toch op een uniforme manier registreert. Bij het LUMC hebben we daar een oplossing voor gemaakt. Dat is ons Learning Health Data Platform, waarbij wij uit verschillende EPD's informatie ophalen en verwerken tot een nieuwe standaard, namelijk de FHIR-standaard gebaseerd op Zibs. Dat is eigenlijk al het begin. Daarna heb je nog een hele grote uitdaging, namelijk: hoe krijg je al die informatie op een standaard manier eruit?'

SANDRA VAN DE KOOIJ: 'Ga ook die samenwerking aan, zoals wij bij DICA doen. Bij DICA kijken we samen met Nictiz, Health-RI en de samenwerkende kwaliteitsregistraties. Het is complex, het is een flinke opgave. Dus ga echt samen aan de slag.'

MARIËTTE WILLEMS: 'Ik zou heel graag willen dat we over vijf jaar het al voor elkaar krijgen dat we de belangrijkste gegevens vanuit elke zorgverlener, zorgsector samen zouden kunnen voegen tot één overzicht. Dat zou echt superfijn zijn.'

♪ AFSLUITING MUZIEK ♪ (STILTE)

In beeld: Logo Rijksoverheid met daarnaast de naam van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een productie van VWS ©2023.

Presentaties van de workshops

Podcast 'Digitale informatievoorziening in de zorg is een spel dat nooit eindigt'

In opdracht van VWS heeft Nictiz in samenwerking met VZVZ, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS geschreven aan een Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel. In deze podcast gaat Sabine Uitslag in gesprek met Leonique Niessen en Bianca Rouwenhorst over de noodzaak, urgentie en wat nodig is om het gezamenlijke doel te realiseren.

Zorgcongres 2024

Heb je belangstelling om (weer) bij het volgende zorgcongres op 18 april 2024 aanwezig te zijn? Vanwege de grote belangstelling is voorinschrijving nú al mogelijk. Meld je aan via deze pagina en sta vooraan om straks een plekje te bemachtigen.