Erkende inlogmiddelen

Op dit moment is het nog toegestaan om een eigen inlogmethode te gebruiken voor digitale zorgvoorzieningen. Zodra de Wet digitale overheid van kracht is, mag - na een overgangstermijn - alleen een door de overheid erkend inlogmiddel gebruikt worden, zoals DigiD. De wet regelt dat er naast DigiD ook andere inlogmiddelen kunnen worden erkend, mits ze aan een aantal strenge eisen voldoen. U bent verplicht alle (toekomstige) erkende inlogmiddelen te aan te bieden. Voor academische ziekenhuizen en zorgverzekeraars geldt daarnaast ook de verplichting erkende inlogmiddelen uit andere Europese landen te accepteren (eIDAS verordening).