Tweede Kamer kan verder met de behandeling van het wetsvoorstel voor de Wegiz

De juiste gegevens op de juiste plaats op het juiste moment. Dat is wat zorgprofessionals nodig hebben om goede zorg te verlenen. Samen met het zorgveld en ict-leveranciers werkt het ministerie van VWS daarom aan de totstandkoming van een wet over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: de Wegiz. Het wetsvoorstel is in mei naar de Tweede Kamer gestuurd. De Kamer heeft er daarna ruim 350 vragen over gesteld. Alle antwoorden liggen nu in de Tweede Kamer en wachten op behandeling door de Kamerleden.

Wetsvoorstel en antwoorden op Kamervragen

Het wetsvoorstel Wegiz is 3 mei 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. Nu de Kamer onze antwoorden op de ruim 350 Kamervragen van juni heeft ontvangen, kunnen de leden kiezen: óf nog meer vragen stellen – een tweede schriftelijke ronde –, een wetgevingsoverleg voeren met de minister óf de Kamer kan besluiten dat het wetsvoorstel klaar is voor de plenaire behandeling.

Inhoud van de vragen

De vragen die de Kamer in juni stelde gaan onder andere over de verhouding met andere wetten, de bekostiging van de implementatie, en het draagvlak van de wet in het zorgveld. Maar ook over wat de patiënt ervan gaat merken, en hoe de Wegiz aansluit op ontwikkelingen in de EU en daarbuiten.

Vergroot afbeelding Interieur Tweede Kamer
Beeld: ©Rijksoverheid / Rijksoverheid

Meerjarenagenda Wegiz

De Meerjarenagenda Wegiz ligt ter informatie in de Tweede Kamer. De Meerjarenagenda Wegiz is een overzicht van gegevensuitwisselingen die geschikt zijn om verplicht elektronisch te laten verlopen. De selectie van deze kansrijke gegevensuitwisselingen gebeurt in nauw overleg met het zorgveld. Meer over het belang van de Meerjarenagenda leest u in dit nieuwsbericht en op deze pagina.

Kamerbrief

De Tweede Kamer heeft ook een Kamerbrief ontvangen. In de brief geeft minister De Jonge een zo compleet mogelijk beeld van wat er allemaal moet gebeuren om elektronische gegevensuitwisseling te kunnen laten ‘stromen’. Hij schetst ook de stappen die al samen met het zorgveld gezet zijn en hoe hij zijn regierol wil invullen binnen het stelsel van de zorg-ict. Daarnaast beschrijft hij in de brief een aantal belangrijke onderwerpen uit de beantwoording van de schriftelijke behandeling van de Wegiz.

Hoofdthema’s in de Kamerbrief

  • verbinding tussen zorgprofessionals realiseren via elektronische gegevensuitwisseling;
  • randvoorwaarden voor uitwisseling;
  • het hergebruik van gegevens.

Via de link naar de Kamerbrief onder 'Zie ook' vindt u alle Kamerstukken.