De Meerjarenagenda Wegiz is geactualiseerd

De Meerjarenagenda Wegiz (MJA) is bijgewerkt. Herbert Fetter is bij het Programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg nauw betrokken bij alles wat met de MJA te maken heeft. Hij vertelt wat de actualisatie inhoudt en wat het belang is van de agenda.

Herbert: “Wil je als zorgverlener goede zorg kunnen verlenen, dan is het essentieel dat je beschikt over adequate, actuele en uniforme gegevens over je patiënten. Je moet die gegevens op de juiste plek op het juiste moment kunnen raadplegen. Dat gebeurt nu al wel, maar vaak gebruiken zorgaanbieders allerlei verschillende manieren om patiëntinformatie te delen. Dat kost tijd en geld en er kan onduidelijkheid ontstaan, variërend van vertraging in het zorgproces tot medische missers.

Er is eenheid van taal en techniek nodig om die uitwisseling van patiëntinformatie beter te laten verlopen en gegevens makkelijker uit te wisselen. Daarom is de wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg – ofwel Wegiz – in het leven geroepen. Het is goed daarbij nog eens te benadrukken dat de wet verplicht dat er gegevens elektronisch worden uitgewisseld, en niet welke gegevens dat zouden moeten zijn. Dat is iets wat zorgprofessionals vaststellen in de kwaliteitsstandaard. De wet beoogt meer eenduidigheid aan te brengen in de elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners.

Vergroot afbeelding Afbeelding bij nieuwsbericht Meerjarenagenda Wegiz
Beeld: ©VWS / Meerjarenagenda Wegiz

Een van de instrumenten die we inzetten om te laten zien welke gegevensuitwisselingen we wanneer aanpakken, is de Meerjarenagenda Wegiz. De Meerjarenagenda Wegiz is een overzicht van gegevensuitwisselingen die zijn voorgesteld om verplicht elektronisch te laten verlopen. De selectie van deze kansrijke gegevensuitwisselingen gebeurt in nauw overleg met het zorgveld.

Van roadmap naar Meerjarenagenda Wegiz

Met het zorgveld hebben we in 2019 de voorganger van de Meerjarenagenda Wegiz opgesteld, de Roadmap. Tegelijkertijd werd het wetsvoorstel voor de Wegiz ontwikkeld. Daardoor ontstond een veel scherper beeld over hoe gegevensuitwisselingen kunnen worden aangewezen onder de wet. Momenteel doen we, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wegiz, ervaring op met de uitwerking van vier gegevensuitwisselingen die op de Meerjarenagenda staan.

De Meerjarenagenda Wegiz is geen statische lijst. Van tijd tot tijd wordt de agenda geactualiseerd. Bijvoorbeeld als zich nieuwe gegevensuitwisselingen aandienen. Of als een gegevensuitwisseling is geïmplementeerd, en dus van de agenda af kan. Of als blijkt dat er meer inspanning nodig is en bijstelling van de prioritering gewenst is. En er kan bijvoorbeeld ook de situatie ontstaan dat een wettelijke verplichting niet meer nodig is omdat het zorgveld zelf het heft stevig in handen heeft genomen.

In de afgelopen periode hebben we ervoor gezorgd dat de agenda helemaal bijgewerkt is. Op de recentste Meerjarenagenda Wegiz, die van september 2021, staan nu elf gegevensuitwisselingen. Van elke gegevensuitwisseling staan onder andere doel, context, scope, toegevoegde waarde en de verwachte ingangsdatum van de wettelijke verplichting beschreven. Op onze website vind je altijd de actuele versie van de pdf met de Meerjarenagenda Wegiz, waaronder de vier gegevensuitwisselingen die met voorrang worden gerealiseerd: Digitaal receptenverkeer, Basisgegevensset Zorg (BgZ), Verpleegkundige overdracht, en Beeldbeschikbaarheid.

Meerjarenagenda ligt in de Tweede Kamer

De geactualiseerde Meerjarenagenda Wegiz is onlangs ter informatie aan de Tweede Kamerleden gestuurd, samen met het wetsvoorstel voor de Wegiz, de antwoorden op de vragen die de Tweede Kamerleden eerder dit jaar over het wetsvoorstel stelden én een Kamerbrief.

Dit hele pakket gaat de Tweede Kamer binnenkort behandelen. Dat is een belangrijk moment. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, gaat het door naar de Eerste Kamer. Als dat goed verloopt, treedt de wet naar verwachting in de loop van 2022 in werking. De Meerjarenagenda Wegiz is nu al leidend bij de wettelijke verplichting van gegevensuitwisselingen. Als de Tweede Kamer de wet aanneemt, krijgt de Meerjarenagenda Wegiz ook een wettelijke basis.”