Programma woensdag 10 april

Programma VWS en partners op de Zorg & ICT beurs. Na afloop van de beurs zijn de presentaties van VWS op deze pagina terug te vinden.

Tech Mainstage | 10:00 – 10:45 Opening door Abigail Norville | Plaatsvervangend Secretaris Generaal ministerie van VWS

Op woensdag opent Abigail Norville, plaatsvervangend secretaris generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het programma op onze Tech Mainstage.

Tech Theater 4 | 10:00 – 10:30 KIK-V en eOverdracht: Regionale invulling van het netwerkperspectief in Friesland

Alle zorgorganisaties staan voor de uitdaging om de digitale opgave uit het IZA te vertalen naar de praktijk. Een inspirerend voorbeeld vind je in regio Friesland.

In deze sessie nemen Harmen Epema (CIO van KwadrantGroep), Joost Wildenberg (programma KIK-V) en Joost Wagenaar (programma eOverdracht) je mee in hoe Friese zorgaanbieders in samenwerking uitvoering geven aan de digitaliseringsdoelstellingen. Uitgangspunt hierbij is gegevens eenmalig te registreren en vervolgens voor meerdere doeleinden te gebruiken: het netwerkperspectief. Kwadrantgroep, andere zorgorganisaties, leveranciers en de overheid laten hiermee zien dat regionale samenwerking op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling de zorg toekomstbestendiger kan maken.

Kom meer te weten over hoe de Friese organisaties de programma’s KIK-V en eOverdracht inzetten om deze doelen te bereiken, de eigen datahuishouding en datakwaliteit te optimaliseren en gegevens te delen. Deze sessie wordt verzorgd door Zorginstituut Nederland.

Tech Theater 4 | 10:45 – 11:15 Opkomst van normen voor AI: Wat betekent het voor de zorg?

De afgelopen jaren is er op Europees niveau hard gewerkt aan de AI Act. Op 13 maart vond de langverwachte stemming over de Europese AI Act plaats, en volgens de planning zal deze binnenkort van kracht worden.

Tegelijkertijd wordt er wereldwijd intensief gewerkt aan het opstellen van normen voor kunstmatige intelligentie. De komst van deze regelgeving zal vrijwel elke sector beïnvloeden, inclusief de zorg. Het is duidelijk dat de zorgsector niet aan deze ontwikkelingen kan ontkomen.
Vandaag nemen we je op hoofdlijnen mee in deze ontwikkelingen op internationaal niveau (zoals SC42, JTC21 en TC 62) en de impact die dit kan hebben op de zorg.

Tech Theater 4 | 11:30 – 12:00 Het belang van samenhang in het gezondheidsinformatiestelsel

Wouter de Haan (Nictiz) en Christine Beerepoot (VWS) en leggen uit waarom samenhang zo van belang is in het gezondheidsinformatiestelsel en welke activiteiten daar op dit moment al aan bijdragen, zoals een nationaal releasebeleid, stelselcriteria, implementatie van het FHIR besluit, advies op SNOMED implementatie en de zib-stransitie.
Bekijk hier de presentatie over het belang van samenhang in het gezondheidsinformatiestelsel

Tech Theater 4 | 12:15 – 12:45 EHDS stand van zaken. Hoe verder?

Over het Europese wetsvoorstel voor de European Health Data Space is bijna twee jaar onderhandeld. Wat is het en wat betekent het als er een politiek akkoord komt in Brussel? Roger Lim, een van de onderhandelaars namens Nederland in Brussel neemt u mee in het proces en wat komen gaat.

Roger Lim: "Nederland heeft al zijn hoofdposities weten te verzilveren in Europa”

Tech Theater 4 | 13:00 – 13:30 De persoonlijke gezondheidsomgeving in 2024

Stichting MedMij en het ministerie van VWS nemen je mee in hun plannen om de inwoners van Nederland een volwaardige rol te geven in het gezondheidsinformatiestelsel.

Hoe kan de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) mensen helpen aan een gebundeld overzicht van gezondheidsdata? Hoe leidt dit tot meer regie over gezondheid? We nemen je mee in de nieuwste landelijke ontwikkelingen en hoe die zorgen voor meer gebruiksgemak van PGO’s.

“Beschikbaarheid van persoonlijke gezondheidsdata voor iedereen is een mooie ontwikkeling waar we vol op inzetten.”

Tech Theater 4 | 13:45 – 14:15 Twiin: een concrete basis voor landelijk delen van gezondheidsgegevens

Hoe geef je als MSZ-instelling concrete invulling aan het verbinden van infrastructuren in de regio met het Twiin Afsprakenstelsel als basis.
Bekijk hier de presentatie over Twiin

Tech Theater 4 | 14:30 – 15:00 iWlz: Het netwerkperspectief in de praktijk van de langdurige zorg

Binnen de langdurige zorg wordt sinds juli 2023 gewerkt met het eerste bronregister: het indicatieregister. Wat komt daar allemaal bij kijken en wat staat er op de rol voor de komende tijd, maar ook wat heeft de zorgaanbieder er aan in de praktijk?

Antwoord op die en meer vragen krijg je in deze sessie van het Zorginstituut Nederland.

Tech Theater 4 | 15:15 – 15:45 2024, een kantelpunt voor secundair datagebruik?

Er gebeurt veel op het gebied van secundair datagebruik. In deze sessie word je in vogelvlucht meegenomen door nationaal beleid en hoe dat zich verhoudt tot Europees beleid. Hier kom je meer te weten over de concrete oplossingen die ontwikkeld zullen worden om dit in de praktijk mogelijk te maken.

Tijs van Gorp, senior beleidsmedewerker secundair datagebruik: "Gezondheidsgegevens bieden ons een schat aan informatie. Het is de implementatie van doordachte waarborgen die deze schat veilig toegankelijk maakt voor onderzoek, innovatie en beleid."

Tech Theater 4 | 16:00 – 16:30 AI in de zorg; kansen en uitdagingen

Een interactieve sessie met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Nictiz over de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in de zorg.
Hoe wordt AI momenteel ingezet in de zorg? Wat zijn de toekomstplannen van VWS voor de verdere toepassing? En wat zijn de kansen, uitdagingen en behaalde successen? Deze sessie is bedoeld om inzicht te krijgen in de praktische toepassing van AI en hoe het kan bijdragen aan een verbetering van de gezondheidszorg. Het publiek zal gevraagd worden om ervaringen te delen met betrekking tot het onderwerp.
Bekijk hier de presentatie over AI in de zorg