Programma donderdag11 april

Programma VWS en partners op de Zorg & ICT beurs. Na afloop van de beurs zijn de presentaties van VWS op deze pagina terug te vinden.

Tech Theater 4 | 10:00 – 10:30 Landelijk dekkend netwerk en de rol van CumuluZ daarin

Het Ministerie van VWS publiceerde eerder dit jaar de beleidslijnen om te komen tot een Landelijk Dekkend Netwerk (LDN). Elvira Kok (VWS) en Arjo Boendermaker (CumuluZ-coalitie) lichten toe hoe het ministerie en de CumuluZ-coalitie samenwerken om het CumuluZ-concept te realiseren.

Elvira Kok: "Data moet beschikbaar, bereikbaar en bruikbaar zijn voor patiënt en zorgverlener. "
Arjo Boendermaker: "Succesvolle innovaties snel opschalen is alleen mogelijk met één data-infrastructuur van de zorg voor de zorg."

Bekijk hier de presentatie over het Landelijk dekkend netwerk en CumuluZ

Tech Theater 4 | 10:45 – 11:15 Aan de slag met gegevensuitwisseling: waar moet ik op letten?

Om passende zorg te kunnen bieden is het voor zorgverleners noodzakelijk inzicht te hebben in de juiste gegevens van de patiënt, zij kunnen hiervoor medische gegevens uitwisselen.

Over het delen van deze gegevens moeten afspraken worden gemaakt en nageleefd. Het uitwisselingskompas is een model dat zorgaanbieders en zorgverleners daarbij helpt. Het uitwisselingskompas laat in één oogopslag zien over welke onderwerpen afspraken moeten worden gemaakt en kan, samen met het lagenmodel van Nictiz, gebruikt worden als checklist om na te gaan of aan alle kernonderdelen voor een vertrouwde uitwisseling is voldaan. In deze sessie leggen we uit hoe de twee modellen samen gebruikt kunnen worden en illustreren we dit aan de hand van een casus.
Bekijk hier de presentatie over gegevensuitwisseling

Tech Theater 4 | 11:30 – 12:00 Het SNOMED-besluit: wat kan de zorgverlener hiermee?

Wij zullen tijdens deze sessie ingaan op het SNOMED-advies dat Nictiz onlangs heeft uitgebracht aan VWS. Dit advies geeft richting en praktische handvaten om het gebruik van SNOMED daadwerkelijk te realiseren. We bespreken de diverse elementen uit het advies en bespreken hoe we het gebruik daadwerkelijk kunnen realiseren en wie daarin welke rol heeft. Het Terminologiestelsel SNOMED is een belangrijk onderdeel van Eenheid van Taal. Eenheid van taal is een van de kernelementen bij het realiseren van databeschikbaarheid.
Bekijk hier de presentatie over het SNOMED-besluit

Tech Theater 4 | 12:15 – 12:45 Meer regie op je zwangerschap met een PGO

"Juist als je zwanger bent wil je goed zicht hebben op je gezondheidsgegevens."

Het VIPP-programma BabyConnect realiseert de ontsluiting van geboortezorggegevens naar PGO’s. Het resultaat daarvan is dat je bij een aantal verloskundigenpraktijken nu al je gegevens in een PGO kunt ophalen. In de loop van 2024 gaan steeds meer praktijken aanhaken en zullen ook gegevens van de kraamzorg worden ontsloten.

De geboortezorg is een goed voorbeeld van netwerkzorg waarbij je als zwangere of als patiënt met meerdere zorgverleners te maken hebt. Daarbij is juist van belang om het overzicht te krijgen van de gegevens die al die zorgverleners van je hebben. Een PGO is daarbij onmisbaar.

Tech Theater 4 | 13:00 – 13:30 Het belang van toestemmingen en de toestemmingsvoorziening Mitz

Het lijkt zo logisch dat twee verschillende zorgverleners in een zorgproces van dezelfde patiënt over dezelfde zorggegevens beschikken. Maar dat is het niet. De patiënt moet toestemming geven aan de behandelende zorgverleners om diens gegevens te mogen delen. Zonder toestemmingen is vaak geen gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk.

In deze gezamenlijke presentatie wordt ingegaan op toestemmingen, het wettelijk kader, de perceptie van de burger, de bewustwordingscampagne en de online toestemmingsvoorziening Mitz.

Bekijk hier de presentatie over Mitz

Tech Theater 4 | 13:45 – 14:15 De PGO: de patiënt wil ook wat zeggen

Bart de Gans en Emil Fraai van Stichting MedMij geven je in deze sessie een heldere update over de ontwikkelingen in PGO-land. Tijdens deze sessie zie en hoor je vanuit de patiënt wat voor hem belangrijk is in het gebruik van PGO’s. Hoe houden we daarin de praktijk rekening mee? Welke ontwikkelingen staan ons het komende jaar te wachten? Tijdens de sessie is er ruime gelegenheid om vragen te stellen of daarna met onze collega’s in gesprek te gaan op het paviljoen.

Tech Theater 4 | 14:30 – 15:00 Veilige mail en chat: naar een nieuwe NEN-norm

Op het gebied van veilige mail en chat is nog een wereld te winnen. Daarom zijn belanghebbende partijen onder leiding van de NEN in 2024 in opdracht van VWS begonnen met het herzien van de NTA 7516 standaard voor veilig berichtenverkeer. Wij vertellen hoe we dat gaan doen en wat we anders gaan doen dan bij de totstandkoming van de vorige norm.
Maar we vertellen niet alleen tijdens de sessie, we willen vooral luisteren: want dit kunnen we niet zonder de inbreng van ‘het veld’, niet zonder u dus!

Tech Theater 4 | 16:00 – 16:30 Werk jij ook al mee aan de basis voor gegevensuitwisseling?

Om gezondheidsgegevens te vinden en beschikbaar te maken zijn technische, procesmatige en juridische waarborgen noodzakelijk. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk zijn wie er inlogt? Wie welke gegevens in mag zien? En of de patiënt/cliënt akkoord is dat de gegevens worden ingezien of gedeeld?
Onder regie van VWS werkt het ICT-zorgveld hard aan deze basis voor veilige en zorgvuldige gegevensuitwisseling. VWS, VZVZ en Nictiz nemen je mee in de huidige ontwikkelingen en vertellen hoe ICT-leveranciers en zorgorganisatie zich al kunnen voorbereiden op de zes generieke functies die medio 2025 beschikbaar komen.

Bekijk hier de presentatie over generieke functies