Programma dinsdag 9 april

Programma VWS en partners op de Zorg & ICT beurs. Na afloop van de beurs zijn de presentaties van VWS op deze pagina terug te vinden.

Tech Theater 4 | 10:00 -10:30 uur De strategie voor een goed werkend en integraal georganiseerd gezondheidsinformatiestelsel

In april 2023 bood de minister van VWS de Nationale Visie op het gezondheidsinformatiestelsel aan de Tweede Kamer aan. Hierin wordt het ‘droombeeld’ voor het gezondheidsinformatiestelsel tot 2035 geschetst. Er is sindsdien hard gewerkt om de visie te vertalen naar een strategie. Een strategie die laat zien wát er moet gebeuren om het droombeeld van een goed werkend en integraal georganiseerd gezondheidsinformatiestelsel te bereiken.

In deze sessie lichten we de acht overkoepelende doelstellingen toe die de basis vormen van de strategie. We willen graag met u in gesprek over deze doelstellingen en de implicaties ervan in. Zo nemen we u alvast mee in de strategie die bijna wordt gepubliceerd.
Bekijk hier de presentatie over NVS

Tech Theater 4 | 10:45 – 11:15 Bent u klaar voor de Wegiz?

VWS werkt aan de wettelijke verplichting van gegevensuitwisselingen onder de Wegiz. Dat doet VWS samen met het zorgveld. In de presentatie wordt ingegaan op de Wegiz zelf en wat u kunt doen om te zorgen dat u klaar bent voor deze wettelijke verplichting.

Daarnaast wordt specifiek ingegaan op wat u kunt doen als organisatie om met eOverdracht aan de slag te gaan. Tijdens deze presentatie krijgt u praktische handvatten om direct te starten met onder meer aandacht voor de gratis zelfscan eOverdracht, de mogelijkheid van implementatieondersteuning dichtbij middels een pool van projectleiders, de beschikbare implementatie-instrumenten en de stappenplannen op de eOverdracht website. Schuift u aan?

"De digitale transitie in de zorg is een enorme opgave voor organisaties. Dat kan niet in één keer, maar gaat in kleine stappen. Wij willen zoveel mogelijk bijdragen om alles zo helder en toegankelijk mogelijk te maken voor zorgorganisaties en hierbij antwoord geven op de vraag: wat kan ik morgen en volgende week al doen?"
Bekijk hier de presentatie over de Wegiz

Tech Theater 4 | 11:30 – 12:00 Update NEN EGIZ-normen en certificatie

NEN ontwikkelt samen met het veld normen in het kader van de Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg).
Tijdens deze sessie geeft NEN een update over de normen die in ontwikkeling zijn en krijgt u uitleg hoe u hier zelf een bijdrage aan kunt leveren. Daarnaast wordt een toelichting gegeven over de certificatieschema’s die in ontwikkeling zijn.
 

Tech Mainstage | 12:00 – 12:45 Digitale transformatie in de zorg moet!

Vorig jaar heeft VWS de Nationale Visie en strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel gelanceerd. De strategie hiervan is in ontwikkeling. De strategie geeft antwoord op WAT we SAMEN gaan doen. Waar staan we en wat kan u verwachten?
 

Tech Theater 4 | 12:15 – 12:45 Samen onderweg naar databeschikbaarheid

Nictiz is een centrale speler op het gebied van databeschikbaarheid, waarbij het samenwerkt met een breed scala aan stakeholders, zowel op nationaal als internationaal niveau, inclusief de verpleegkundige beroepsgroep.

Deze presentatie werpt licht op hoe Nictiz en verpleegkundige beroepsgroep samen onderweg zijn naar databeschikbaarheid. Aan de ene kant wordt ingegaan op de activiteiten van Nictiz om data beschikbaar, bereikbaar en bruikbaar te maken voor gebruikers in zowel de primaire als secundaire processen. Aan de andere kant wordt aandacht besteed aan de initiatieven binnen ziekenhuizen, de ervaringen van de grootste beroepsgroep en de voordelen die databeschikbaarheid voor hen oplevert.
Bekijk hier de presentatie over Samen onderweg naar databeschikbaarheid

Tech Theater 4 | 13:00 – 13:30 Passende zorg – kwaliteit van zorg en informatie zijn onlosmakelijk verbonden

De juiste gegevens op de juiste plek en op het juiste moment in het netwerk rondom een patiënt of cliënt. In de beweging naar passende zorg is dit essentieel. Arenda Jansen CNIO IJsselheem en Margo van der Gaag, senior adviseur bij het Zorginstituut delen graag hoe zij samen met u stappen willen zetten in deze beweging.

Naast afspraken over zorg-, kwaliteits- en verantwoordingsinformatie, is het ook essentieel om afspraken te maken over gedrag rondom het delen en gebruiken van deze informatie. Dit omvat onder andere het bewustzijn van het belang van het juist invoeren en delen van gegevens en het actief bijdragen aan het creëren van een cultuur waarin datagedreven werken gewoon geworden is. Alleen op deze manier kunnen gegevens echt gaan stromen en een bijdrage leveren aan passende zorg, werkplezier én minder fouten en registratielasten.

In kwaliteitsstandaarden wordt hiervoor vanuit het zorgproces een basis gelegd in de informatieparagraaf waarin afspraken worden gemaakt over welke informatie nodig is en in welke context deze tussen welke zorgverleners wordt gedeeld. In de implementatie zijn er nog veel stappen te nemen om ervoor te zorgen dat dit o.a. ook op een bruikbare manier in de softwaresystemen terecht komt. Dat vraagt om een visie, samenwerking en afspraken binnen en tussen organisaties.

Tech Theater 4 | 13:45 – 14:15 Informatiebeveiliging in de zorg – ICT in de zorg – NEN7510

Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector waar medische en persoonlijke gezondheidsinformatie worden beheerd en uitgewisseld.

NEN7510-1 en NEN 7510-2 beschrijven eisen en een set aan maatregelen, die zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie moeten treffen om via een gecontroleerd proces op adequate wijze met persoonlijke gezondheidsinformatie om te gaan. NEN 7510 is wettelijk verplicht voor deze doelgroep. Maar hoe voldoe je hier eigenlijk aan? Hoe kunnen organisaties worden ondersteund in de implementatie? In het kader van de herziening van NEN 7510, ontwikkelt NEN samen met het veld, implementatie ondersteunende tools. René Gouwens geeft een inkijkje in de toolbox.

Tech Theater 4 | 14:30 – 15:00 Een goed gevuld PGO in 2025: Hoe dan?

Wat is er allemaal nodig om de PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) verder te implementeren en op te schalen?

Voor burgers moet in 2025 een goed gevulde PGO voor elkaar zijn. Dit stellen het zorgveld, het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). MedMij, VWS en meerdere partners in de zorgsector hebben het afgelopen jaar, na het grotendeels beëindigen van de VIPP-programma’s, samen een agenda gemaakt en gaan dit jaar een scala aan activiteiten uitzetten om de implementatie te verwezenlijken.

In deze sessie nemen we je mee in wat VWS en MedMij doen om de PGO’s door te ontwikkelen en het zorgveld breed aan te laten sluiten. We gaan ook in op de samenhang met andere grote initiatieven m.b.t gegevensuitwisseling in de zorg.

Tech Theater 4 | 15:15 – 15:45 Samenwerken in de regio: een praktijkcase

Samenwerken op gegevensuitwisseling in de regio. Niet omdat het moet, maar omdat het kan.

Zweder Bergman gaat in gesprek met zijn gasten over een mooi praktijkvoorbeeld van hoe organisaties in 2 zorgsectoren samen zijn gaan werken waarbij de patiënt in het middelpunt staat. Een inspirerend voorbeeld van hoe een intentie tot tastbare resultaten leidt.

Tech Theater 4 | 16:00 -16:30 IZA Digitalisering en Gegevensuitwisseling: Integraal samenwerken binnen het zorgveld. Hoe doen we dat?

Naast een korte introductie over het Integraal Zorgakkoord, laten we aan de hand van een concrete casus uit de praktijk zien hoe we binnen het zorgveld met elkaar samenwerken. Ook zijn we benieuwd naar de ervaringen uit de praktijk.
Bekijk hier de presentatie over de IZA