Wegiz: zo zit het met AMvB's, normen en standaarden

Wat is de samenhang tussen de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s), kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en NEN-normen? 

De Wegiz is een kaderwet die het mogelijk maakt gegevensuitwisselingen aan te wijzen die verplicht elektronisch plaatsvinden. Dat gebeurt met een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Om afspraken over de uitwisseling eenduidig vast te leggen, verwijst de AMvB naar kwaliteitsstandaarden en NEN-normen. Een NEN-norm kan vervolgens weer verwijzen naar een informatiestandaard.

Bekijk deze animatie over wetgeving, NEN-normen, kwaliteitsstandaarden en informatiestandaarden

Bekijk deze animatie over generieke en specifieke normen

Lees ook de Handreiking standaarden en normen in relatie tot de Wegiz

Een expertgroep met een vertegenwoordiging van VWS, NEN, Nictiz en Zorginstituut Nederland heeft hier een handreiking over geschreven. Dit is vooral een praktisch document voor werkgroepen die zich bezig (gaan) houden met de ontwikkeling van een standaard of norm bij een AMvB. De expertgroep volgt de ontwikkelingen in de praktijk op de voet (werkt de handreiking zoals bedacht is?) en past zo nodig de handreiking aan. Updates komen op deze website. 

Hier vind je de Handreiking standaarden en normen in relatie tot de Wegiz